Tuğbars Dağlı (Ankara, 1998)

Hacı Bayram Veli Üniversitesi / Heykel Bölümü / Yüksek Lisans

Sürdürülebilir Çevre /Sustainable Environment, 2020

Mdf üzerine çim, karışık teknik + Asambalaj Yerleştirme, 230x205x205 cm

Günümüzde doğayı bozan çeşitli unsurlar yer almakta. Küresel ısınma ve benzeri unsurların yarattığı ekolojik değişimler güncel zamanın en büyük sorunsalı olmaktadır. İnsan atıkları ve davranışları da çevrebilimini doğrudan etkilemekte. Bitki örtüsünü de içerisinde barındıran ve doğrudan etkileyen ekosistemde kesinlikle dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu da sürdürülebilir doğadır. Küresel çevre problemleri ile ilgili çok sayıda sanatsal pratikler sergilenmekte. Ben ekosistemdeki bozulmayı plastik atıklar, kesilen-yakılan ağaçlar ve kirletilen doğa ile ilişkilendiriyorum, ekosistemin kilit noktası olan bitki örtüsü, doğanın dengesini sağlamakta. 

 

Çevre, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi başlıklar altında tanımlanan kavramlar doğaya duyarlı yeni bir bakış ortaya koyuyor. Bu kavramları, var olan doğal süreci ekolojik çevresel bağlamlara oturtan, doğayı sadece görüntüsü ya da malzemesiyle değil, çevreye karşı duyarlılığı arttırmaya yönelik bir ilişkiler bütünü olarak düşünüyorum.

 

“Sürdürülebilir Çevre (Sustainable Environment)” enstalasyonumda değinmek istediğim kavram giderek değersizleşen, azalan, yok olan doğa. İnsanlar her şeyden üstün fakat doğadan zayıftır. Nasıl ki bir suyun gücüne karşı koyulamaz, çimden, bitkiden ve ağaçtan da üstün değiliz. “Sürdürülebilir Çevre” enstalasyonunda doğanın üstünlüğünü göstermek ve hatırlatmak istiyorum. Mekânın dışına taşımadan, yine sergi mekanı içinde izleyiciye sunarak izleyicinin dikkatini bu konulara çekmek ve çevre sorunlarını sanatsal platforma taşıyarak çözüm arama ya da toplumsal bilinç yaratma çabasındadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Günümüzde doğayı bozan çeşitli unsurlar yer almakta. Küresel ısınma ve benzeri unsurların yarattığı ekolojik değişimler güncel zamanın en büyük sorunsalı olmaktadır. İnsan atıkları ve davranışları da çevrebilimini doğrudan etkilemekte. Bitki örtüsünü de içerisinde barındıran ve doğrudan etkileyen ekosistemde kesinlikle dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu da sürdürülebilir doğadır. Küresel çevre problemleri ile ilgili çok sayıda sanatsal pratikler sergilenmekte. Ben ekosistemdeki bozulmayı plastik atıklar, kesilen-yakılan ağaçlar ve kirletilen doğa ile ilişkilendiriyorum, ekosistemin kilit noktası olan bitki örtüsü, doğanın dengesini sağlamakta. 

 

Çevre, ekoloji, sürdürülebilirlik gibi başlıklar altında tanımlanan kavramlar doğaya duyarlı yeni bir bakış ortaya koyuyor. Bu kavramları, var olan doğal süreci ekolojik çevresel bağlamlara oturtan, doğayı sadece görüntüsü ya da malzemesiyle değil, çevreye karşı duyarlılığı arttırmaya yönelik bir ilişkiler bütünü olarak düşünüyorum.

 

“Sürdürülebilir Çevre (Sustainable Environment)” enstalasyonumda değinmek istediğim kavram giderek değersizleşen, azalan, yok olan doğa. İnsanlar her şeyden üstün fakat doğadan zayıftır. Nasıl ki bir suyun gücüne karşı koyulamaz, çimden, bitkiden ve ağaçtan da üstün değiliz. “Sürdürülebilir Çevre” enstalasyonunda doğanın üstünlüğünü göstermek ve hatırlatmak istiyorum. Mekânın dışına taşımadan, yine sergi mekanı içinde izleyiciye sunarak izleyicinin dikkatini bu konulara çekmek ve çevre sorunlarını sanatsal platforma taşıyarak çözüm arama ya da toplumsal bilinç yaratma çabasındadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.