Tuba Birişik (Batman, 1991)

Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Bölümü

Maskeli Balo, 2021

Plastik Kart Üzerine Dijital Baskı, 5,5×8,5 cm (Her Biri), Bütünü 41×48 cm

Çalışmalarımda birbiriyle yakından ilişkili olduğunu düşündüğüm bireyselleşme ve yabancılaşma kavramlarına eğilmekteyim. Bu temayla ilintili olarak yaptığım proje serimin bir ayağını oluşturan kavramsal işim ‘’Maskeli Balo’’, ‘bireyin kendi kimliğine yabancılaşması’ meselesine sosyal medya platformları üzerinden bakıyor. Debord’un ‘Zaman, Hegel’ in de belirttiği gibi, zorunlu yabancılaşmadır; yani öznenin kendisini kaybederek kendini gerçekleştirdiği, kendi hakikati olabilmek için başkası haline geldiği ortamdır.’’ cümlesinde de vurguladığı gibi çarpıtılmış sanal kimliklerin, hakiki kimliklerimizi giderek baskılar duruma gelmesine ve bu ikisi arasındaki ikileme dikkat çekiyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Çalışmalarımda birbiriyle yakından ilişkili olduğunu düşündüğüm bireyselleşme ve yabancılaşma kavramlarına eğilmekteyim. Bu temayla ilintili olarak yaptığım proje serimin bir ayağını oluşturan kavramsal işim ‘’Maskeli Balo’’, ‘bireyin kendi kimliğine yabancılaşması’ meselesine sosyal medya platformları üzerinden bakıyor. Debord’un ‘Zaman, Hegel’ in de belirttiği gibi, zorunlu yabancılaşmadır; yani öznenin kendisini kaybederek kendini gerçekleştirdiği, kendi hakikati olabilmek için başkası haline geldiği ortamdır.’’ cümlesinde de vurguladığı gibi çarpıtılmış sanal kimliklerin, hakiki kimliklerimizi giderek baskılar duruma gelmesine ve bu ikisi arasındaki ikileme dikkat çekiyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.