Ebru Erdem (İstanbul / 2000)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Resim Bölümü

Özgürleşen Bedenler I, 2022

Kâğıt üzerine yağlıboya, Değişken boyutlar

Toplumun gelişimiyle birlikte, günümüzde belirli bir beden imajı oluşturulmuştur. Bu idealize edilmiş beden imajına uygun olan bedenler toplum tarafından kabul görmekte ve ödüllendirilirken, bazı bedenler ise dışlanmıştır. Sanatçı, ‘‘Özgürleşen Bedenler’’ adlı serisinde, dışlanan, göz ardı edilen ve bakılmak istenmeyen bu bedenleri, çalışmalarının merkezine yerleştirmiştir. Sanatçının bu eserlerinde, bedenin kendi benzersiz biçiminde, bir bireyin kendini kabul etme, özgürleşme ve özgünlüğünü kutlama yolculuğunu simgeleyen bir anlatım bulunur.

Serinin ilk parçası, ‘‘Özgürleşen Bedenler I’’ kilolu bir erkek bedeninin üç farklı perspektifinden oluşmaktadır. Bu resim, bedenin kabulü ve olumlanması üzerine yoğun bir meditasyondur. Sanatçı, ışık ve gölge kullanımı ile sadece görsel bir hikâye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bedenin fiziksel varlığının ötesine geçmeyi, bireyin iç dünyasına, kendi algılarına ve anlayışına dikkat çeker. Bu, izleyiciye, bedenin sadece bir kabuk olmadığını, aksine iç dünyamızın, duygularımızın ve deneyimlerimizin bir yansıması olduğunu ifade eder. Böylece, sanatçı, resmin sadece bir görsel temsilin ötesinde, aynı zamanda izleyicinin kendi iç dünyasına, kendine olan anlayışına ve algısına bir ayna olmasını hedefler.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Toplumun gelişimiyle birlikte, günümüzde belirli bir beden imajı oluşturulmuştur. Bu idealize edilmiş beden imajına uygun olan bedenler toplum tarafından kabul görmekte ve ödüllendirilirken, bazı bedenler ise dışlanmıştır. Sanatçı, ‘‘Özgürleşen Bedenler’’ adlı serisinde, dışlanan, göz ardı edilen ve bakılmak istenmeyen bu bedenleri, çalışmalarının merkezine yerleştirmiştir. Sanatçının bu eserlerinde, bedenin kendi benzersiz biçiminde, bir bireyin kendini kabul etme, özgürleşme ve özgünlüğünü kutlama yolculuğunu simgeleyen bir anlatım bulunur.

Serinin ilk parçası, ‘‘Özgürleşen Bedenler I’’ kilolu bir erkek bedeninin üç farklı perspektifinden oluşmaktadır. Bu resim, bedenin kabulü ve olumlanması üzerine yoğun bir meditasyondur. Sanatçı, ışık ve gölge kullanımı ile sadece görsel bir hikâye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda bedenin fiziksel varlığının ötesine geçmeyi, bireyin iç dünyasına, kendi algılarına ve anlayışına dikkat çeker. Bu, izleyiciye, bedenin sadece bir kabuk olmadığını, aksine iç dünyamızın, duygularımızın ve deneyimlerimizin bir yansıması olduğunu ifade eder. Böylece, sanatçı, resmin sadece bir görsel temsilin ötesinde, aynı zamanda izleyicinin kendi iç dünyasına, kendine olan anlayışına ve algısına bir ayna olmasını hedefler.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.