Ebru Algül (Tekirdağ / 1984)

Namık Kemal Üniversitesi, Resim Bölümü

Maruz Kalma, 2022

Aquatinta Gravür Baskı (25 adet duvara yerleştirme), 156×175 cm 

Günümüzde sınırları giderek muğlaklaşan metropollerin, civarında bulunan küçük şehirleri bir kaynağa; kendi iç ihtiyaçlarının dışında, kent yaşantısını besleyen tüketilebilir alanlara dönüştürdüğü gözlemlenebilir. Çalışmamda yaşamımı sürdürdüğüm Trakya bölgesinde kurulan geniş sanayi sahalarını, fabrika bölgelerinin yarattığı dönüşümü bu bağlamda incelerken, dev bacalardan çıkan dumanlarla kirlenen atmosfer projemin kök imgesine dönüştü. 

Geniş ovalardan artarak yükselen duman, coğrafyanın bütün canlılığını örten bir buğuya dönüşür. Kontrolsüz endüstrinin giderek çoğalan imgeleri, neden olduğu ekolojik yıkıma tüm yaşamı maruz bırakır. Çalışmamda özellikle tercih ettiğim gravür tekniği, bir çoğaltma yöntemi olmasıyla bu tür manzaraların her geçen gün çoğalmasına dair bir analoji kurmaktadır. Ekolojik sistemin kontrolsüzce dönüştüğü manzara karşısındaki birey edilgen bir konumdadır. Aynı imgenin tekrarlarından oluşan ‘maruz kalma’ isimli, yirmi beş parçalık duvar yerleştirmesi, izleyiciye tanık olduğum yadsınamaz tekrarı ve edilgenliği deneyimletmeyi amaçlar.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Günümüzde sınırları giderek muğlaklaşan metropollerin, civarında bulunan küçük şehirleri bir kaynağa; kendi iç ihtiyaçlarının dışında, kent yaşantısını besleyen tüketilebilir alanlara dönüştürdüğü gözlemlenebilir. Çalışmamda yaşamımı sürdürdüğüm Trakya bölgesinde kurulan geniş sanayi sahalarını, fabrika bölgelerinin yarattığı dönüşümü bu bağlamda incelerken, dev bacalardan çıkan dumanlarla kirlenen atmosfer projemin kök imgesine dönüştü. 

Geniş ovalardan artarak yükselen duman, coğrafyanın bütün canlılığını örten bir buğuya dönüşür. Kontrolsüz endüstrinin giderek çoğalan imgeleri, neden olduğu ekolojik yıkıma tüm yaşamı maruz bırakır. Çalışmamda özellikle tercih ettiğim gravür tekniği, bir çoğaltma yöntemi olmasıyla bu tür manzaraların her geçen gün çoğalmasına dair bir analoji kurmaktadır. Ekolojik sistemin kontrolsüzce dönüştüğü manzara karşısındaki birey edilgen bir konumdadır. Aynı imgenin tekrarlarından oluşan ‘maruz kalma’ isimli, yirmi beş parçalık duvar yerleştirmesi, izleyiciye tanık olduğum yadsınamaz tekrarı ve edilgenliği deneyimletmeyi amaçlar.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.