Metin Alper KURT (Ankara, 1995)

Hacettepe Üniversitesi, Heykel

İsimsiz, 2018

Heykel, inşaat nesnesi üzerine serigrafi baskı, 12x43x39 cm

Kentsel dönüşüm, betonlaşma ve tüketim kültürüyle birlikte içi oyulan, boşaltılan ve giderek katmanlaşan dünyamız yeniden biçimlenmektedir. Bu açıdan inşaat sektörünün sunduğu nesnelerin işlevselliğini, dünya haritası kapsamında topografik açıdan ele alıyorum. Bu bağlamda kullanılan malzemenin işlevinden dolayı her bir eylemin oluşturduğu bütünlük, dünya haritasının kavranmasında yeni bir sorgulama alanı ortaya çıkarmaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kentsel dönüşüm, betonlaşma ve tüketim kültürüyle birlikte içi oyulan, boşaltılan ve giderek katmanlaşan dünyamız yeniden biçimlenmektedir. Bu açıdan inşaat sektörünün sunduğu nesnelerin işlevselliğini, dünya haritası kapsamında topografik açıdan ele alıyorum. Bu bağlamda kullanılan malzemenin işlevinden dolayı her bir eylemin oluşturduğu bütünlük, dünya haritasının kavranmasında yeni bir sorgulama alanı ortaya çıkarmaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.