Mizgin Müjde GÖRÜCÜ (Erzurum, 1997)

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Resim

Arkhé, 2017

Resim, tuval üzerine yağlı boya, 100×70 cm

Biçimsel deformasyon benim için her zaman zihnimi kurcalayan nosyonların anlatımında etkili bir araç olmuştur. Kendi yasalarını hiçbir zaman çiğnemeyen doğanın bir parçası olan ağacın teknoloji cağında kesilerek kağıt israfı yapılması ve beraberinde getirdiği meta ve diyalektik sorunsalı imgesel bağlamda ele alma dürtüsü de bu yolla açığa çıkmıştır.  Çünkü ağaç bu varoluş serüveninde kadını betimlemede etkili bir imge olmuştur ve ağacın kağıt yoluyla deformasyonu bir kadın olarak benim, zihnimin biçimsel bir forma giydirilmiş ve kendi üslubumla doğa, kadın ve deformasyon  ilişkisinin yeniden betimlenmiş halidir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Biçimsel deformasyon benim için her zaman zihnimi kurcalayan nosyonların anlatımında etkili bir araç olmuştur. Kendi yasalarını hiçbir zaman çiğnemeyen doğanın bir parçası olan ağacın teknoloji cağında kesilerek kağıt israfı yapılması ve beraberinde getirdiği meta ve diyalektik sorunsalı imgesel bağlamda ele alma dürtüsü de bu yolla açığa çıkmıştır.  Çünkü ağaç bu varoluş serüveninde kadını betimlemede etkili bir imge olmuştur ve ağacın kağıt yoluyla deformasyonu bir kadın olarak benim, zihnimin biçimsel bir forma giydirilmiş ve kendi üslubumla doğa, kadın ve deformasyon  ilişkisinin yeniden betimlenmiş halidir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.