Nazan Berk Edis (Bodrum/1966)

Bir Fincan Çay Alır Mıydınız?, 2023

Heykel, Yerleştirme, 125x70x75 cm

Şimdinin yaşamsal dinamiklerini oluşturan, kültürel ağ ve miras edinimlerimiz, çocukluktan itibaren oluşmaya başlar. Bellekten çağrılan ve hatırlanan bir imge, nesneye dönüştüğünde imge uzamda kendi gerçekliğine ulaşır. Belleğin açılması ve somut bir nesneye dönüştürülmesi, imgenin kendi gerçekliğinin yanı sıra hem biçim hem de kavramsal açıdan var oluş biçimlerini değiştirir.

Çalışma, iki farklı uzamda katmanlaşmakta, iki farklı zaman kavramını bir araya getirmektedir. Geçmiş bugünde, bugünde geçmişte görünürlük kazanmaktadır. Yasak olduğu için misafir odasına giremeyen bir çocuğun gözünde devleşen antik bir büfe ve büfe içerisinde özenle yerleştirilmiş çay takımı, geçmişten bugüne varlığını devam ettirmektedir. O çay takımına hayranlıkla bakan çocuk figürü ise, hatırlayan bireyin geçmişteki çocuk gösterimidir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Şimdinin yaşamsal dinamiklerini oluşturan, kültürel ağ ve miras edinimlerimiz, çocukluktan itibaren oluşmaya başlar. Bellekten çağrılan ve hatırlanan bir imge, nesneye dönüştüğünde imge uzamda kendi gerçekliğine ulaşır. Belleğin açılması ve somut bir nesneye dönüştürülmesi, imgenin kendi gerçekliğinin yanı sıra hem biçim hem de kavramsal açıdan var oluş biçimlerini değiştirir.

Çalışma, iki farklı uzamda katmanlaşmakta, iki farklı zaman kavramını bir araya getirmektedir. Geçmiş bugünde, bugünde geçmişte görünürlük kazanmaktadır. Yasak olduğu için misafir odasına giremeyen bir çocuğun gözünde devleşen antik bir büfe ve büfe içerisinde özenle yerleştirilmiş çay takımı, geçmişten bugüne varlığını devam ettirmektedir. O çay takımına hayranlıkla bakan çocuk figürü ise, hatırlayan bireyin geçmişteki çocuk gösterimidir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.