FİKRİ MÜLKİYET AKADEMİSİ VE İLGİLİ TERİMLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

Fikri Mülkiyet Akademisi (FMA), Fikri mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık, araştırma ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek üzere 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 367’nci maddesi ile kurulmuştur.

FMA, bünyesinde iki farklı eğitim merkezi olan çatı bir yapıdır. Akademi bünyesinde;

  • Telif haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde Telif Hakları Eğitim Merkezi,

  • Sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim faaliyetleri de Türk Patent ve Marka Kurumu bünyesinde Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi

tarafından gerçekleştirilir.

Her iki merkezin ve ilgili kurumların logoları fikir edinilmesi için ekte yer almaktadır.

Akademi bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezinin (THEM) kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmış ve THEM web sitesi www.telifakademi.gov.tr adresinden yayına başlamıştır.

Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Merkezi (SMHEM)’in ise kurumsal kimlik çalışmaları hala devam etmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakkı Nedir?

İngilizcede “intellectual property” kavramıyla tanımlanan Fikri Mülkiyet, telif ve sınaî hakları kapsar. Fikri Mülkiyet nedir sorusuna verilecek en genel cevap “fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel (fikri) hakları; fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakları konu edinen hukuk dalıdır.”

Fikri mülkiyet hukukunda karşımıza telif hakları ile sınaî haklar çıkar. İngilizcede copyrights sözcüğüyle karşılanan telif hakları; ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ile sinema eserleri (görsel-işitsel eserler) kapsar. Telif hakları kapsamına giren eserlerin hakları münhasıran sahiplerine aittir ve bu haklar üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz.

Patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsayan sınaî haklara örnek olarak sanayi ve tarımdaki buluşlar, yenilikler, tasarım ve özgün çalışmalar, marka ve ticaret unvanı gibi ayırt edici ad ve işaretleri taşıyan ürünler sayılabilir. Sınâi haklar, bütün bunların yetkilerini sahiplerinin tekeline belirli süreyle bırakan gayri maddi haklardır.

http://www.telifhaklari.gov.tr/

http://www.telifakademi.gov.tr/

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/

Eğitim Merkezleri ve Kurum Logoları :

 

© 2017 www.base.ist

Sitedeki yazılı ve görsel içeriğin izin alınmadan kullanılması yasaktır.