Öznur Altundağ (Denizli,1997)

Marmara Üniversitesi, Resim Bölümü

Yok İnsanlar, 2020

Asetat Kağıdı Üzerine Mürekkep, 42×29,7 cm (13 adet)

Her birey kendi algı dünyasının içerisinde yaşar, fakat bu yaşayışın içerisinde kendi yarattığı bu dünyayı unutma eğilimi içerisindedir. Bir nesne karşısında kişi o şeyi algılarken renkler, yanılsamalar, biçimler konusunda kendisinde öğretilmiş olan bir süzgeçten geçirir. Bakışımız o görüntüyü tararken belli bir bakış açısının boyunduruğu altına girer. Öyleyse şeyler karşısında düşünüp taşınacağımız yalın ve tarafsız nesneler değiller her biri bizim için bir tutumu simgeler, anımsatır ve olumlu veya olumsuz tepkiler uyandırır. Bir kişinin kendisini çevrelediği nesnelerden, yeğlediği renklerden, dolaşmaya gittiği yerlerden o insanın zevki, kişiliği, dünyaya ve dışarıdaki varlıklara karşı tutumu okunur. Fakat bu okuma her bireyin algı dünyasında değişir. Algılarımızın yol açtığı dünya içerisinde olmanın farkındalığını artırmayı amaçladım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Her birey kendi algı dünyasının içerisinde yaşar, fakat bu yaşayışın içerisinde kendi yarattığı bu dünyayı unutma eğilimi içerisindedir. Bir nesne karşısında kişi o şeyi algılarken renkler, yanılsamalar, biçimler konusunda kendisinde öğretilmiş olan bir süzgeçten geçirir. Bakışımız o görüntüyü tararken belli bir bakış açısının boyunduruğu altına girer. Öyleyse şeyler karşısında düşünüp taşınacağımız yalın ve tarafsız nesneler değiller her biri bizim için bir tutumu simgeler, anımsatır ve olumlu veya olumsuz tepkiler uyandırır. Bir kişinin kendisini çevrelediği nesnelerden, yeğlediği renklerden, dolaşmaya gittiği yerlerden o insanın zevki, kişiliği, dünyaya ve dışarıdaki varlıklara karşı tutumu okunur. Fakat bu okuma her bireyin algı dünyasında değişir. Algılarımızın yol açtığı dünya içerisinde olmanın farkındalığını artırmayı amaçladım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.