Ece Naz DEMİRKALE (İstanbul, 1995)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim

Yeni Bir Bina, 2018

Video

“The New Apartment (Yeni Bir Bina)”, zaman ve mekan kavramlarını manipüle ederek oluşturulan, inşaası devam eden bir binanın özne olduğu bir distopyadır.

Bu eser ile karşıt ve tamamlayıcı yönler arasında bir paradoks yaratılmıştır. Arka plan yalın, sakin ve neredeyse rahatlatıcı denilebilecek bir boyut izlenimi verirken videoda yer alan çeşitli karakterlerin üstlendiği görev çokluğu ise esere kompleks bir altyapı kazandırmaktadır. Yapıt, modern toplumu, hayali bir dünya düzeni yaratmak suretiyle eleştirir.

Karmaşa içerisindeki bütün parçaların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bu ‘yeni bina’, kendi içerisinde bir bütünlük oluşturur. Bu bütünlük doğal olmaya erişir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

“The New Apartment (Yeni Bir Bina)”, zaman ve mekan kavramlarını manipüle ederek oluşturulan, inşaası devam eden bir binanın özne olduğu bir distopyadır.

Bu eser ile karşıt ve tamamlayıcı yönler arasında bir paradoks yaratılmıştır. Arka plan yalın, sakin ve neredeyse rahatlatıcı denilebilecek bir boyut izlenimi verirken videoda yer alan çeşitli karakterlerin üstlendiği görev çokluğu ise esere kompleks bir altyapı kazandırmaktadır. Yapıt, modern toplumu, hayali bir dünya düzeni yaratmak suretiyle eleştirir.

Karmaşa içerisindeki bütün parçaların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bu ‘yeni bina’, kendi içerisinde bir bütünlük oluşturur. Bu bütünlük doğal olmaya erişir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.