İhsan Berke Saraçoğlu (Ankara / 1995)

Hacettepe Üniversitesi, Seramik Bölümü

Yaşamlar, 2023

Seramik Yüzey üzerine Video Mapping Tekniği, Değişken Ölçüler

Yaşam içerisinde, fiziksel, güvenlik, ait olma ve diğer temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacında birçok nesneye ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte günümüzde bu ihtiyaçlar doğrultusunda endüstriyel üretim sürecine geçilmiştir. Bu endüstriyel nesneler seri üretim bandından geçerek kullanıma hazır duruma getirilir. Bireylerin beslenme, korunma, sosyal ilişkilerini geliştirme vb. ihtiyaçların karşılanması için elde ettiği nesnelerle bir ilişki içerisine girmektedirler. Yaşamlar/Lives çalışmasında kişilerin temel ihtiyaçları doğrultusunda elde ettiği endüstriyel seramik nesnelerden bir yerleştirme yapılmıştır. Gündelik yaşam içinde bireylerin seramik nesneleri, amacı doğrultusunda kullanım biçimiyle gerçekleştirdiği bu eylemin yanı sıra nesnelerle görünmez bir ilişki kurulmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse; Asker çocuğu olan bir kişinin babasının hediye aldığı seramik bardak ile bir içselleşme durumu görülmektedir. Görevi sırasında şehit olan babasından izler taşıyan bu seramik bardak, kişi ile babası arasında yüklenen bir metafor eylemi sağlamaktadır. Bu seramik nesnelerin her biri, bir bireyi temsil ederken, yüzeylerine yansıtılan videolar, nesnenin sahip olduğu kişilerden izler taşımaktadır. Yansıtılan videolar, nesnenin durağan durumundan sıyrılarak hareketli bir biçime dönüşmesini sağlayarak, cansız ve durağan biçiminden kendi yaşamını anlatmak üzere hareketli bir biçime dönüşmektedir. 

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Yaşam içerisinde, fiziksel, güvenlik, ait olma ve diğer temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacında birçok nesneye ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte günümüzde bu ihtiyaçlar doğrultusunda endüstriyel üretim sürecine geçilmiştir. Bu endüstriyel nesneler seri üretim bandından geçerek kullanıma hazır duruma getirilir. Bireylerin beslenme, korunma, sosyal ilişkilerini geliştirme vb. ihtiyaçların karşılanması için elde ettiği nesnelerle bir ilişki içerisine girmektedirler. Yaşamlar/Lives çalışmasında kişilerin temel ihtiyaçları doğrultusunda elde ettiği endüstriyel seramik nesnelerden bir yerleştirme yapılmıştır. Gündelik yaşam içinde bireylerin seramik nesneleri, amacı doğrultusunda kullanım biçimiyle gerçekleştirdiği bu eylemin yanı sıra nesnelerle görünmez bir ilişki kurulmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse; Asker çocuğu olan bir kişinin babasının hediye aldığı seramik bardak ile bir içselleşme durumu görülmektedir. Görevi sırasında şehit olan babasından izler taşıyan bu seramik bardak, kişi ile babası arasında yüklenen bir metafor eylemi sağlamaktadır. Bu seramik nesnelerin her biri, bir bireyi temsil ederken, yüzeylerine yansıtılan videolar, nesnenin sahip olduğu kişilerden izler taşımaktadır. Yansıtılan videolar, nesnenin durağan durumundan sıyrılarak hareketli bir biçime dönüşmesini sağlayarak, cansız ve durağan biçiminden kendi yaşamını anlatmak üzere hareketli bir biçime dönüşmektedir. 

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.