Sinan Orakçı (İstanbul / 1995)

Marmara Üniversitesi / Resim - İş Öğretmenliği Bölümü

Workers Children, 2020

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 90×120 cm

Çocuk işçiliği emek sömürüsünün en sert biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır ancak çocuklar bu süreçte yalnızca emek sömürüsüne maruz kalmamakta, beraberinde başkaca hak ihlalleri ile de karşı karşıya gelmekte, ihmal ya da istismar edilmektedir.
Çocuğu yaralayan, vücudunda iz bırakan kaza dışındaki her türlü eylem “fiziksel istismardır.” Reddetme, yalnız bırakma, baskı, sevgiden yoksun bırakma, tehdit, yok sayma, aile içi şiddete tanık etme, çocuğun yaşına ve özelliklerine uygun olmayan beklentiler içinde olma vb. davranışlar “duygusal istismardır.” Çocuğun gelişimini engelleyici ve haklarını ihlal edici işlerde çalıştırılması “ekonomik istismardır.”
Çocuğun cinsel haz amacı ile kullanılması ise “cinsel istismardır.” Katı bir sınıfsal ayrımla geleceğin işçi sınıfı çocukları üzerinden hazırlanıyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Çocuk işçiliği emek sömürüsünün en sert biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır ancak çocuklar bu süreçte yalnızca emek sömürüsüne maruz kalmamakta, beraberinde başkaca hak ihlalleri ile de karşı karşıya gelmekte, ihmal ya da istismar edilmektedir.
Çocuğu yaralayan, vücudunda iz bırakan kaza dışındaki her türlü eylem “fiziksel istismardır.” Reddetme, yalnız bırakma, baskı, sevgiden yoksun bırakma, tehdit, yok sayma, aile içi şiddete tanık etme, çocuğun yaşına ve özelliklerine uygun olmayan beklentiler içinde olma vb. davranışlar “duygusal istismardır.” Çocuğun gelişimini engelleyici ve haklarını ihlal edici işlerde çalıştırılması “ekonomik istismardır.”
Çocuğun cinsel haz amacı ile kullanılması ise “cinsel istismardır.” Katı bir sınıfsal ayrımla geleceğin işçi sınıfı çocukları üzerinden hazırlanıyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sanatçıdan Dinleyin