DAMLA ŞAHİNBAŞ (İstanbul / 1995)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fotoğraf ve Video Bölümü

WE ARE REA, 2022

Negatif film üzerine deneysel çalışma + Fine art baskı, 30×40 cm (Her biri)

‘WE ARE REA’ serisinde Türkiye’nin muhafazakâr yapısından direkt olarak etkilenen LGBTİ+, Queer ve kadın öznelere yer verilmiştir. Türkiye’nin coğrafik konumu nedeniyle sahip olduğu dini ve siyasi “etik”ler bugüne kadar yürütülen beden politikalarında belirleyici olmuştur.

Fiziksel ve psikolojik şiddet, hayatın her alanında maruz bırakılan baskı, varlığını yoksayan otoriteler öznelerin “kendini gerçekleştirememe” halinin başlıca sebebidir. Otoritelerin yarattığı travmalar, özneleri güvenli alan arayışına ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlar açmaya itmektedir.

Bu seride deformasyon kavramı, yıkım ve yeniden yapılandırma fenomeni olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin muhafazakâr yapısından doğan katı beden politikalarının sebep olduğu travmaların sonucunda yıkma-yeniden yapılandırma dürtüsü, seride kullanılan teknik üzerinde belirleyici olmuştur.

Travma sonrası hayata tutunabilmek, güvenli bir şekilde varlığını sürdürebilmek ve kendine bir alan açma mücadelesi için yıkıma başvurmak kaçınılmazdır.

Tıpkı kişilerin günlük yaşantısında özgürlük arayışıyla oluşturduğu mikro düzenler (güvenli alanlar) gibi bu projede yıkım sonrası oluşan raslantısal düzensizlik, kendi içinde yeni düzenlere ulaşmıştır. Bu bağlamda, üretilen seri teknik ve içerik olarak yıkma-yeniden yapılandırma dürtüsü ile özdeşleşmiştir. Robert Heinecken’ın, magazinler aracılığı ile dayatılan güzellik standartlarını eleştirdiği “Are You Rea” deneysel karanlık oda serisi, bu serinin adı üzerinde belirleyici olmuştur. Robert Heinecken’ın 1964-68 yıllarında oluşturduğu seri ile yönelttiği soru, 2023 yılına dek değişen, gelişen ve kapsayıcı olan mücadele alanında “WE ARE REA” karşılığını almaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

‘WE ARE REA’ serisinde Türkiye’nin muhafazakâr yapısından direkt olarak etkilenen LGBTİ+, Queer ve kadın öznelere yer verilmiştir. Türkiye’nin coğrafik konumu nedeniyle sahip olduğu dini ve siyasi “etik”ler bugüne kadar yürütülen beden politikalarında belirleyici olmuştur.

Fiziksel ve psikolojik şiddet, hayatın her alanında maruz bırakılan baskı, varlığını yoksayan otoriteler öznelerin “kendini gerçekleştirememe” halinin başlıca sebebidir. Otoritelerin yarattığı travmalar, özneleri güvenli alan arayışına ve kendilerini gerçekleştirebilecekleri alanlar açmaya itmektedir.

Bu seride deformasyon kavramı, yıkım ve yeniden yapılandırma fenomeni olarak kullanılmaktadır. Türkiye’nin muhafazakâr yapısından doğan katı beden politikalarının sebep olduğu travmaların sonucunda yıkma-yeniden yapılandırma dürtüsü, seride kullanılan teknik üzerinde belirleyici olmuştur.

Travma sonrası hayata tutunabilmek, güvenli bir şekilde varlığını sürdürebilmek ve kendine bir alan açma mücadelesi için yıkıma başvurmak kaçınılmazdır.

Tıpkı kişilerin günlük yaşantısında özgürlük arayışıyla oluşturduğu mikro düzenler (güvenli alanlar) gibi bu projede yıkım sonrası oluşan raslantısal düzensizlik, kendi içinde yeni düzenlere ulaşmıştır. Bu bağlamda, üretilen seri teknik ve içerik olarak yıkma-yeniden yapılandırma dürtüsü ile özdeşleşmiştir. Robert Heinecken’ın, magazinler aracılığı ile dayatılan güzellik standartlarını eleştirdiği “Are You Rea” deneysel karanlık oda serisi, bu serinin adı üzerinde belirleyici olmuştur. Robert Heinecken’ın 1964-68 yıllarında oluşturduğu seri ile yönelttiği soru, 2023 yılına dek değişen, gelişen ve kapsayıcı olan mücadele alanında “WE ARE REA” karşılığını almaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.