Besime Polat (Hatay / 1984)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Resim İş öğretmenliği

Veda, 2023

Tuval üzerine yağlıboya, 100×90 cm

Duyguların, düşüncelerin ve ruhların birleşmesi de ayrılması da hiçbir zaman fiziken görüldüğü üzere değil, aksine görünenin dışında görünmez şekliyle bir muhtevaya sahiptir. Öze inildiği takdirde her detay aslının aksi bir düzen içerisinde bütünleşmekledir. Dolayısıyla öz, düzeni, düzen de özü tamamlayıcı unsur olarak “Veda” nın, bütünde bir birleşme gibi görünmesinin aksine gerçek bir vedanın göstergesidir. Koşulsuz, tek perspektiften bütünüyle sonsuz bir ayrılığın sonsuza değin tek ruhta birleşmesi de diyebilmekteyim. Düşüncelerin, ruhların, kabullenişlerin sonsuza; bir ve ayrı halini yansıtmayı amaçladığımı belirtmek isterim…

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Duyguların, düşüncelerin ve ruhların birleşmesi de ayrılması da hiçbir zaman fiziken görüldüğü üzere değil, aksine görünenin dışında görünmez şekliyle bir muhtevaya sahiptir. Öze inildiği takdirde her detay aslının aksi bir düzen içerisinde bütünleşmekledir. Dolayısıyla öz, düzeni, düzen de özü tamamlayıcı unsur olarak “Veda” nın, bütünde bir birleşme gibi görünmesinin aksine gerçek bir vedanın göstergesidir. Koşulsuz, tek perspektiften bütünüyle sonsuz bir ayrılığın sonsuza değin tek ruhta birleşmesi de diyebilmekteyim. Düşüncelerin, ruhların, kabullenişlerin sonsuza; bir ve ayrı halini yansıtmayı amaçladığımı belirtmek isterim…

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.