Elif Zeynep Karagöz (Adana / 1980)

Düzce Üniversitesi / Resim Bölümü Yüksek Lisans Eğitimi

Otoriteyi Çok Ciddiye Alıyorum !.., 2021

Kâğıt üzerine foto müdahale, 35×50 cm

Kendi yaşadığım ve gözlemlediğim okul travmaları serinin başlangıç nedenini oluşturan unsurlardan biridir. Althusser’in ideolojilerin baskı aygıtlarından biri olarak vurguladığı Okul olgusu ve eğitim sistemine ait irdelemelerim, bu serimin temelini şekillendirmektedir.  Bu çalışmamda zihinsel engelli bireylerin eğitim aldığı bir kurumda, öğrencilerin otoriteye ve istenen kurallara karşı kayıtsız bir tavırda, içlerinden geldiği gibi davrandıkları an’a ait çekilmiş fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflara eklemeler ve çıkarmalar yaparak müdahale ettim. Figürleri, etrafı duvarlar ve kurallarla kaplı bir alandan ziyade; tüm bunları ciddiye almadıkları, kendi gerçekliklerini yaşadıkları bir alemde gösterdim. Sistematik itaat, emir ve otorite gibi kavramları ironik bir şekilde ele almayı amaçladım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kendi yaşadığım ve gözlemlediğim okul travmaları serinin başlangıç nedenini oluşturan unsurlardan biridir. Althusser’in ideolojilerin baskı aygıtlarından biri olarak vurguladığı Okul olgusu ve eğitim sistemine ait irdelemelerim, bu serimin temelini şekillendirmektedir.  Bu çalışmamda zihinsel engelli bireylerin eğitim aldığı bir kurumda, öğrencilerin otoriteye ve istenen kurallara karşı kayıtsız bir tavırda, içlerinden geldiği gibi davrandıkları an’a ait çekilmiş fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflara eklemeler ve çıkarmalar yaparak müdahale ettim. Figürleri, etrafı duvarlar ve kurallarla kaplı bir alandan ziyade; tüm bunları ciddiye almadıkları, kendi gerçekliklerini yaşadıkları bir alemde gösterdim. Sistematik itaat, emir ve otorite gibi kavramları ironik bir şekilde ele almayı amaçladım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.