Halil EREN (İstanbul, 1996)

Sakarya Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarımı

Ötekileştirmeden, 2018

İllüstrasyon, tuval üzerine akrilik boya, 60×90 cm

Gün geçtikçe toplumsal birliktelik kavramı değerini yitirmektedir. Bireyler; ırkçılık, etnisite, cinsiyetçilik, cinsel yönelim, inanç ve benzeri birçok konuda ötekileştirilmektedir. Çalışmada toplum ve otoritenin dayatmış olduğu düzende farklı yaşam biçimlerine sahip bireylerin kimlikleri yüzünden nedenli ayrımcılığa uğradığı, psiko-sosyal yaşamlarının nasıl etkilendiği gösterilmek istenmiştir. Toplum ve otorite, farklılıklara tahammül edemeyip bunun sonucunda da kendisine tehdit olarak gördüğü bireyleri öteki konumuna getirmektedir. Çoğu zaman insan haklarının ihlal edildiği, bireysel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bireyler ötekileştirilmektedir. Bu durum, onlara yaşamı oldukça zor kılmaktadır. İzleyici, kısa bir süre de olsa ötekileştirme kavramı üzerine düşünecek, hissedecek ve o farkında lığı yaşayacaktır. Kendi bireysel hayatlarımızda ötekileştirildiğimiz yada ötekileştirdiğimiz durumlar var mı diye kendisini sorgulayacaktır. Belki de izleyici empati kurarak, ötekileştirilen insanların yaşadıkları zorlukların farkına varacak, daha yaşanabilir bir hayat için onların mücadelesine destek olacaktır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Gün geçtikçe toplumsal birliktelik kavramı değerini yitirmektedir. Bireyler; ırkçılık, etnisite, cinsiyetçilik, cinsel yönelim, inanç ve benzeri birçok konuda ötekileştirilmektedir. Çalışmada toplum ve otoritenin dayatmış olduğu düzende farklı yaşam biçimlerine sahip bireylerin kimlikleri yüzünden nedenli ayrımcılığa uğradığı, psiko-sosyal yaşamlarının nasıl etkilendiği gösterilmek istenmiştir. Toplum ve otorite, farklılıklara tahammül edemeyip bunun sonucunda da kendisine tehdit olarak gördüğü bireyleri öteki konumuna getirmektedir. Çoğu zaman insan haklarının ihlal edildiği, bireysel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bireyler ötekileştirilmektedir. Bu durum, onlara yaşamı oldukça zor kılmaktadır. İzleyici, kısa bir süre de olsa ötekileştirme kavramı üzerine düşünecek, hissedecek ve o farkında lığı yaşayacaktır. Kendi bireysel hayatlarımızda ötekileştirildiğimiz yada ötekileştirdiğimiz durumlar var mı diye kendisini sorgulayacaktır. Belki de izleyici empati kurarak, ötekileştirilen insanların yaşadıkları zorlukların farkına varacak, daha yaşanabilir bir hayat için onların mücadelesine destek olacaktır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.