Fide Lale Durak (Zonguldak / 1983)

Hacettepe Üniversitesi, Resim Bölümü - Sanatta Yeterlilik

Örtülü Şiddet, 2022

Etuval Linen Üzerine Nakış, 56×56 cm (Her biri)

Kadına yönelik şiddet, gündelik bir olay haline gelmekte, bunun sonucunda alışılma ve sıradanlaşma tehlikesi barındırmaktadır. Hâlbuki şiddet, baskı ya da eşitsizliğe verilecek yanıt kabullenme değil mücadele ve değiştirme olmalıdır. Baskı ve şiddetin yönetim araçları olarak kullanıldığı bir toplumda kadınlar çoğu zaman eve hapsedilir. Eve hapsetme ve şiddet, kadını yerleştirilmek istenen toplumsal konuma itmenin araçlarıdır. Alışılan ve rutin olan her şey gündelik olanın da parçası haline gelir.  Kadının bu sarmal içerisinde vakit geçirmek ya da bazen eve ekonomik katkı sağlamak için yaptığı el işleri, eserlerde şiddeti anlatmanın aracı olarak kullanılmakta; böylece mevcut açmaza işaret edilmektedir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kadına yönelik şiddet, gündelik bir olay haline gelmekte, bunun sonucunda alışılma ve sıradanlaşma tehlikesi barındırmaktadır. Hâlbuki şiddet, baskı ya da eşitsizliğe verilecek yanıt kabullenme değil mücadele ve değiştirme olmalıdır. Baskı ve şiddetin yönetim araçları olarak kullanıldığı bir toplumda kadınlar çoğu zaman eve hapsedilir. Eve hapsetme ve şiddet, kadını yerleştirilmek istenen toplumsal konuma itmenin araçlarıdır. Alışılan ve rutin olan her şey gündelik olanın da parçası haline gelir.  Kadının bu sarmal içerisinde vakit geçirmek ya da bazen eve ekonomik katkı sağlamak için yaptığı el işleri, eserlerde şiddeti anlatmanın aracı olarak kullanılmakta; böylece mevcut açmaza işaret edilmektedir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.