Zeynep Can (Kocaeli / 1998)

Dokuz Eylül Üniversitesi / Resim Bölümü

Noir, 2019

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70×100 cm

Kent bütün olgularıyla; yaşanılacak alanları, binaları, pencereleri, balkonlarıyla bir doku oluşturur. Bu dokular binaların yaşamsal biçimlerini belirler.  Görünüşü biçimli veya biçimsiz olsa dahi, bize hissettirdiği her duygu farklıdır. Biz kendi zevkimize göre değiştirir ve geliştiririz.. Değiştirirken onarırız veya onardığımızı sanırız. Kurduğumuz katmanın altında bulunan yapı ne halde bilemeyiz, kabullenemeyiz. 

Bu olgulara dayanarak çalışmalarımda binaların bizde yarattığı hislere, anılara, tarihe değinmek istedim. Çalışmalarımda resimlerin insansız olması da ön plandadır. Bunun sebebi ise kent kavramının morfolojisidir. Kentsel morfoloji; kentlerin fiziksel dokusunu tanımlayan biçimsel ve yapısal öğelerin bir araya geliş koşulları ile dokudaki oluşum, değişim ve başkalaşıma neden olan süreçlerin incelenmesidir. Bu morfoloji, yapıya ve yapıyla gökyüzü arasında ki ilişkiye değiniyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kent bütün olgularıyla; yaşanılacak alanları, binaları, pencereleri, balkonlarıyla bir doku oluşturur. Bu dokular binaların yaşamsal biçimlerini belirler.  Görünüşü biçimli veya biçimsiz olsa dahi, bize hissettirdiği her duygu farklıdır. Biz kendi zevkimize göre değiştirir ve geliştiririz.. Değiştirirken onarırız veya onardığımızı sanırız. Kurduğumuz katmanın altında bulunan yapı ne halde bilemeyiz, kabullenemeyiz. 

Bu olgulara dayanarak çalışmalarımda binaların bizde yarattığı hislere, anılara, tarihe değinmek istedim. Çalışmalarımda resimlerin insansız olması da ön plandadır. Bunun sebebi ise kent kavramının morfolojisidir. Kentsel morfoloji; kentlerin fiziksel dokusunu tanımlayan biçimsel ve yapısal öğelerin bir araya geliş koşulları ile dokudaki oluşum, değişim ve başkalaşıma neden olan süreçlerin incelenmesidir. Bu morfoloji, yapıya ve yapıyla gökyüzü arasında ki ilişkiye değiniyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.