Selin Çeliktaş (İzmir / 1998)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Noir 8, 2023

Kâğıt üzerine karışık teknik, 134×97 cm

Modern toplumun beraberinde getirdiği mutsuzluk, çaresizlik, depresyon gibi kavramların yanısıra kendisine ve içinde yaşadığı topluma yabancılaşan bireyin duygu durumunu merkeze alan sanatçı, beden imgesini yapıbozuma uğratarak parçalanmış imgeler şeklinde sunar. Yatayda ve dikeyde parçalanan imge doğayla ve toplumla her geçen gün bağını yitiren, çevresine ve kendisine yabancılaşan bireyin bir yansımasıdır. Bedeni parçalayıp yapıbozuma uğratan sanatçı, günümüz insanının yansımasını oluşturur.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Modern toplumun beraberinde getirdiği mutsuzluk, çaresizlik, depresyon gibi kavramların yanısıra kendisine ve içinde yaşadığı topluma yabancılaşan bireyin duygu durumunu merkeze alan sanatçı, beden imgesini yapıbozuma uğratarak parçalanmış imgeler şeklinde sunar. Yatayda ve dikeyde parçalanan imge doğayla ve toplumla her geçen gün bağını yitiren, çevresine ve kendisine yabancılaşan bireyin bir yansımasıdır. Bedeni parçalayıp yapıbozuma uğratan sanatçı, günümüz insanının yansımasını oluşturur.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.