Ecem Gökpınar (Ankara, 1998)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Görsel Sanatlar Bölümü

Muğlak, 2020

Video

Eserde de aktarmak istediğim ve üzerine üretimimi gerçekleştirdiğim düşüncede bugün, içinde olduğumuz dijital görüntü ve imgeler çağının etkisi mevcut, gösteren ve gösterilen “gösterme” edimine direnen bir çizgiyle ayrılmış iki farklı düzeyde anlaşabilmek için aynayı kullanmak ve orada belirip yok olma halini mekan ile ilişkili olarak arzumun yansıtacağı bir perde salınımını göstermeyi amaçladım, Aynanın yansıtmasındaki sınırsızlığı, var olma ve belirip yok olma ihtimalleri, varlığımızın çok sınırlı bir zaman dilimine de denk düştüğünü görürüz. Üretimimdeki ayna imajının ele alınış biçimlerinden bir diğeri ise insanın kendisini tanıma çabası içinde kendi imgesi olan aynanın ilk gerçek halüsinasyonlarından biriydi. İnsan zihninin yansımaları ile kurduğu ilişkiyi bir bakıma evreni anlamaya çalışma biçimi olarak ele aldım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Eserde de aktarmak istediğim ve üzerine üretimimi gerçekleştirdiğim düşüncede bugün, içinde olduğumuz dijital görüntü ve imgeler çağının etkisi mevcut, gösteren ve gösterilen “gösterme” edimine direnen bir çizgiyle ayrılmış iki farklı düzeyde anlaşabilmek için aynayı kullanmak ve orada belirip yok olma halini mekan ile ilişkili olarak arzumun yansıtacağı bir perde salınımını göstermeyi amaçladım, Aynanın yansıtmasındaki sınırsızlığı, var olma ve belirip yok olma ihtimalleri, varlığımızın çok sınırlı bir zaman dilimine de denk düştüğünü görürüz. Üretimimdeki ayna imajının ele alınış biçimlerinden bir diğeri ise insanın kendisini tanıma çabası içinde kendi imgesi olan aynanın ilk gerçek halüsinasyonlarından biriydi. İnsan zihninin yansımaları ile kurduğu ilişkiyi bir bakıma evreni anlamaya çalışma biçimi olarak ele aldım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sanatçıdan Dinleyin