Çiğdem Erkin (Ankara, 1964)

Akdeniz Üniversitesi / Fotoğraf Bölümü

Muazzez Hidayet: Erken Cumhuriyet Döneminde Ressam Bir Kadın Portresi, 2021-2022

Dijital Seri Fotoğraf, Fine Art Baskı, Çerçeveli, 2 adet 30×50 cm, 2 adet 50×50 cm, 8 adet 50×70 cm (12 parça)

Babaannem Muazzez Hidayet Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde dünyaya gözlerini açan, Cumhuriyet’in kuruluşu ile şekillenmeye başlayan Türkiye’de rol model olarak yaşamını sürdürmüş ve tarihi olaylara yakından tanıklık etmiş bir kadın. Ülkede Batılılaşma ile kurulan ilk kız sanat okulu olan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Ali’si Resim Bölümü’nde eğitim alarak sanat ile iç içe büyümüş, bilgisi ve kültürü ile yaşamış bulunduğu topluluklara öncülük etmiştir. Muazzez Hidayet’in 1920 ve 1930’lu yıllarda İstanbul, Ankara ve Kütahya’daki yaşamını ve sanat eğitimini kapsayan projede, otoetnografik ve anlatı araştırma yöntemleri kullanılmış, hazırlanan görseller ile dönemin duygu ve yaşanmışlığının günümüze taşınması hedeflenmiştir. Bu çalışma Muazzez Hidayet’in kendi anlatılarının fotoğrafik dili ile karşılık bulmaktadır. Sahnelenmiş fotoğraf tekniği ile andan ziyade olaya odaklanma ve yaşanmışlığı görsel veri ile eşleştirme uygulaması yapılmıştır. Zaman kayması içeren yeniden sahneleme yöntemi ile tarihi anlatılara fotoğrafik ifade gücü kazandırılmaya çalışılmıştır. Yaşadığı dönemde çekilen sınırlı sayıdaki belgesel nitelikteki fotoğrafın yanısıra, tablo ve diğer sanat eserleri referans alınmış, aile albümlerinden yararlanılmıştır. Günümüzden ögeler eşliğinde, onun dokunuşunu taşıyan bazı eşyaların da fotoğraflara eklenmesi ile zamanın ruhunun günümüze taşınması hedeflenmiştir. 

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Babaannem Muazzez Hidayet Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde dünyaya gözlerini açan, Cumhuriyet’in kuruluşu ile şekillenmeye başlayan Türkiye’de rol model olarak yaşamını sürdürmüş ve tarihi olaylara yakından tanıklık etmiş bir kadın. Ülkede Batılılaşma ile kurulan ilk kız sanat okulu olan İnas Sanayi-i Nefise Mektebi Ali’si Resim Bölümü’nde eğitim alarak sanat ile iç içe büyümüş, bilgisi ve kültürü ile yaşamış bulunduğu topluluklara öncülük etmiştir. Muazzez Hidayet’in 1920 ve 1930’lu yıllarda İstanbul, Ankara ve Kütahya’daki yaşamını ve sanat eğitimini kapsayan projede, otoetnografik ve anlatı araştırma yöntemleri kullanılmış, hazırlanan görseller ile dönemin duygu ve yaşanmışlığının günümüze taşınması hedeflenmiştir. Bu çalışma Muazzez Hidayet’in kendi anlatılarının fotoğrafik dili ile karşılık bulmaktadır. Sahnelenmiş fotoğraf tekniği ile andan ziyade olaya odaklanma ve yaşanmışlığı görsel veri ile eşleştirme uygulaması yapılmıştır. Zaman kayması içeren yeniden sahneleme yöntemi ile tarihi anlatılara fotoğrafik ifade gücü kazandırılmaya çalışılmıştır. Yaşadığı dönemde çekilen sınırlı sayıdaki belgesel nitelikteki fotoğrafın yanısıra, tablo ve diğer sanat eserleri referans alınmış, aile albümlerinden yararlanılmıştır. Günümüzden ögeler eşliğinde, onun dokunuşunu taşıyan bazı eşyaların da fotoğraflara eklenmesi ile zamanın ruhunun günümüze taşınması hedeflenmiştir. 

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.