Rozerin Etik (Muş, 1999)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Resim Bölümü

Merhamet, 2022

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 60×80 cm

Teknoloji çağı ile birlikte yaşam biçimi yeniden şekillenen insanının yeni yaşam biçimiyle kazandıkları kendisini köklerine yabancılaştırmaya başlamıştır. İnsani özelliklerin yerini yabancılaşmanın aldığı bu çağda insanoğlunun var olma sürecinin yapı taşlarından biri olan merhamet duygusunu yeniden yeşertmeye ve bunu tüm dünyaya yaymaya ihtiyaç duymaktayız. Merhamet evrende var olan tüm canlılara hak ettikleri değeri vermenin ve vicdani sorumluluğun gereğidir. Ötekinin hor görülmediği zayıflıkları nedeniyle başkalaştırılmadığı, temel hak ve özgürlüklerine saygı duyularak kaliteli yaşam standartlarının sağlanılması insanın merhamet duygusunu geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasıyla sağlanabilir. Sanatçının çağının sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini sanatsal bir ifade ile ele alması geniş kitlelere yayması sanatsal bir tavrın yanında insani bir duruştur. Kompozisyonlarda merhameti figüratif bir anlayışla ele alarak biçim ve teknik açıdan nitelikli işler üretmek yeniden şekillenmesi istenilen dünya düzenine katkı sağlayacaktır.

 

**Ahmad el Hanjoul’un çektiği fotoğraftan referans alınmıştır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Teknoloji çağı ile birlikte yaşam biçimi yeniden şekillenen insanının yeni yaşam biçimiyle kazandıkları kendisini köklerine yabancılaştırmaya başlamıştır. İnsani özelliklerin yerini yabancılaşmanın aldığı bu çağda insanoğlunun var olma sürecinin yapı taşlarından biri olan merhamet duygusunu yeniden yeşertmeye ve bunu tüm dünyaya yaymaya ihtiyaç duymaktayız. Merhamet evrende var olan tüm canlılara hak ettikleri değeri vermenin ve vicdani sorumluluğun gereğidir. Ötekinin hor görülmediği zayıflıkları nedeniyle başkalaştırılmadığı, temel hak ve özgürlüklerine saygı duyularak kaliteli yaşam standartlarının sağlanılması insanın merhamet duygusunu geliştirmesi ve yaygınlaştırılmasıyla sağlanabilir. Sanatçının çağının sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini sanatsal bir ifade ile ele alması geniş kitlelere yayması sanatsal bir tavrın yanında insani bir duruştur. Kompozisyonlarda merhameti figüratif bir anlayışla ele alarak biçim ve teknik açıdan nitelikli işler üretmek yeniden şekillenmesi istenilen dünya düzenine katkı sağlayacaktır.

 

**Ahmad el Hanjoul’un çektiği fotoğraftan referans alınmıştır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.