Zeynep Can (Kocaeli/1998)

Dokuz Eylül Üniversitesi / Resim Bölümü

Lonely, 2021

Canvas Pad Üzerine Siyah ve Beyaz Yağlı Boya, 31 x 25.5 cm

Kent bütün olgularıyla; yaşanılacak alanları, binaları, pencereleri, balkonlarıyla bir doku oluşturur. Bu dokular binaların yaşamsal biçimlerini belirler. Görünüşü biçimli veya biçimsiz olsa dahi, bize hissettirdiği her duygu farklıdır. Biz kendi zevkimize göre değiştirir ve geliştiririz.. Değiştirirken onarırız veya onardığımızı sanırız. Kurduğumuz katmanın altında bulunan yapı ne halde bilemeyiz, kabullenemeyiz. Bu olgulara dayanarak çalışmalarımda binaların bizde yarattığı hislere, anılara, tarihe değinmek istedim. Çalışmalarımda resimlerin insansız olması da ön plandadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kent bütün olgularıyla; yaşanılacak alanları, binaları, pencereleri, balkonlarıyla bir doku oluşturur. Bu dokular binaların yaşamsal biçimlerini belirler. Görünüşü biçimli veya biçimsiz olsa dahi, bize hissettirdiği her duygu farklıdır. Biz kendi zevkimize göre değiştirir ve geliştiririz.. Değiştirirken onarırız veya onardığımızı sanırız. Kurduğumuz katmanın altında bulunan yapı ne halde bilemeyiz, kabullenemeyiz. Bu olgulara dayanarak çalışmalarımda binaların bizde yarattığı hislere, anılara, tarihe değinmek istedim. Çalışmalarımda resimlerin insansız olması da ön plandadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.