Yusuf Ağım (Batman/1996)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Bölümü

L. Wittgenstein’in Evinde B. Russell’ın Sonradan Katılacağı Bir Akşam Yemeği, 2022

Karışık Teknik, 104x208x60 cm

İlgili çalışma, “nesne” ve “sanat nesnesi” gibi sorunları çeşitli felsefecilerin felsefi kuramlarından yola çıkarak, sanatsal bağlamda tekrardan ele almayı amaçlamaktadır. Hazır nesnelerin bir araya getirilmeleriyle gerçekleştirilen bu çalışma bir tuvalin yüzeyi, başka bir deyişle, bir “resim” olarak düşünülmüştür. Fiziksel yapısı gerçek bir yemek masası ile birebir örtüşen bu çalışmanın gösteriliş biçimi (çeşitli sanatsal kaygıların bir sonucu olarak) “resim” formatındadır. Böylesi bir yaklaşımla amaçlanan; gündelik nesne ile sanat nesnesinin birbiriyle ilişkisinin sanat bağlamında sorgulanmasıdır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

İlgili çalışma, “nesne” ve “sanat nesnesi” gibi sorunları çeşitli felsefecilerin felsefi kuramlarından yola çıkarak, sanatsal bağlamda tekrardan ele almayı amaçlamaktadır. Hazır nesnelerin bir araya getirilmeleriyle gerçekleştirilen bu çalışma bir tuvalin yüzeyi, başka bir deyişle, bir “resim” olarak düşünülmüştür. Fiziksel yapısı gerçek bir yemek masası ile birebir örtüşen bu çalışmanın gösteriliş biçimi (çeşitli sanatsal kaygıların bir sonucu olarak) “resim” formatındadır. Böylesi bir yaklaşımla amaçlanan; gündelik nesne ile sanat nesnesinin birbiriyle ilişkisinin sanat bağlamında sorgulanmasıdır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.