Deniz Varlı (Ordu / 1996)

Hacettepe Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı

Kadınların Fermanı, 2023

Kumaş Üzerine Dijital Baskı +Dikiş + Oklava, 1/2 edisyon, 40×585 cm

8 Mart, 1910 yılından bu yana kadınlar ve LGBTİQ+ lar tarafından coşku ile kutlanmaya ve hala var olan patriyarkal sorunları ve çelişkileri dile getirmeye devam ederler ve bir karşı mücadeleyi sürdürürler. Bu çalışma da 8 Mart’ın tüm anlamları ile birlikte ele alınmış ve gece yürüyüşünden görüntülerle görselleştirilmiştir. Kumaş, dikiş ve oklava gibi malzemelerde kadın işi olarak özdeşleştirilen nesnelerdir. Feminist sanatla birlikte yeniden yorumlanmış ve birer sanat malzemesi olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. Kırmızı işlemeli kumaş, geleneksel bir yapıya sahip olan, kına gecesi kıyafetinde kullanılan bir kumaştır. Masumiyet ve iffetin temsilidir. Bu kumaş türünü kullanarak gelenek yani eskiyle günümüz arasında ki farklılıklara vurgu yapmaktır. Teknik olarakta geçmiş ve gelenek farklılıkları gözetilerek yapılmıştır. Kumaş ve dikiş gelenekten, dijital çizim ve baskı da günümüzden izlerdir. Daha az konuşan ve daha az dinlenilen taraf olunan zamanlardan, hak ve özgürlüklerini avaz avaz dile getirdikleri bir zamana doğru değişimi temsil eder. Sözler söylenmiş, haklar aranmıştır. Ferman mücadele edenlerindir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

8 Mart, 1910 yılından bu yana kadınlar ve LGBTİQ+ lar tarafından coşku ile kutlanmaya ve hala var olan patriyarkal sorunları ve çelişkileri dile getirmeye devam ederler ve bir karşı mücadeleyi sürdürürler. Bu çalışma da 8 Mart’ın tüm anlamları ile birlikte ele alınmış ve gece yürüyüşünden görüntülerle görselleştirilmiştir. Kumaş, dikiş ve oklava gibi malzemelerde kadın işi olarak özdeşleştirilen nesnelerdir. Feminist sanatla birlikte yeniden yorumlanmış ve birer sanat malzemesi olarak uzun zamandır kullanılmaktadır. Kırmızı işlemeli kumaş, geleneksel bir yapıya sahip olan, kına gecesi kıyafetinde kullanılan bir kumaştır. Masumiyet ve iffetin temsilidir. Bu kumaş türünü kullanarak gelenek yani eskiyle günümüz arasında ki farklılıklara vurgu yapmaktır. Teknik olarakta geçmiş ve gelenek farklılıkları gözetilerek yapılmıştır. Kumaş ve dikiş gelenekten, dijital çizim ve baskı da günümüzden izlerdir. Daha az konuşan ve daha az dinlenilen taraf olunan zamanlardan, hak ve özgürlüklerini avaz avaz dile getirdikleri bir zamana doğru değişimi temsil eder. Sözler söylenmiş, haklar aranmıştır. Ferman mücadele edenlerindir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.