Ekin Coşkun (Eskişehir / 2000)

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Görsel İletişim Tasarım Bölümü

İz, 2021

Video, 1920x1080px

Sözlük anlamı “bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti” olan iz kelimesinin içindeki “bir şey” ya da “bir şeyler” nedir?  Sorusuyla yola çıktığım video çalışmam: İz/Trace. 

Zamanın linear çizgisinde birçok şey olmuştur ve bu şeyler bulundukları zamanın ötesini de etkilemiştir. Bu sebeple de geçmişte yaşanan anlar ve şeyler gelecekten kopuk bir parça değildir, onlar izlerdir. İçinde olduğumuz anda bile bir izin yaradılışına ve parçası olmaya devam ederiz fakat bunun farkına aynı zaman içerisinde varmayız. Ancak üzerinden zaman geçtikçe o an bir iz haline gelir. Kimliğin oluşumunu sağlayan bellek, yaşanan anın görüntülerini, renklerini, seslerini harmanlar. Harmanlanan bu anlar birer ize dönüşür. İzler de parmak izlerimiz ve DNAmız gibi bizim kimliğimize özel kodlar dizisini oluşturur. Bu kodlar yaşadığımız kültürden, zamandan, mekândan ve diğer şeylerden parçalar taşır. Bunlar olmadan kimliksizleşiriz. Anın içindeyken büyük resmi gördüğümüzü düşünürüz oysaki farkında olmadığımız birçok detayın dokunun çizginin rengin: küçük detayını da görürüz. Projemde kimliğimizin parçası olan küçük detayların izleri üzerine odaklandım. Bir belleğin içinde yer edinen çoklu izlerin çağrışımları, bu çağrışımların ve duyguların renklerle kurdukları bağını konu edinir İz/Trace.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sözlük anlamı “bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti” olan iz kelimesinin içindeki “bir şey” ya da “bir şeyler” nedir?  Sorusuyla yola çıktığım video çalışmam: İz/Trace. 

Zamanın linear çizgisinde birçok şey olmuştur ve bu şeyler bulundukları zamanın ötesini de etkilemiştir. Bu sebeple de geçmişte yaşanan anlar ve şeyler gelecekten kopuk bir parça değildir, onlar izlerdir. İçinde olduğumuz anda bile bir izin yaradılışına ve parçası olmaya devam ederiz fakat bunun farkına aynı zaman içerisinde varmayız. Ancak üzerinden zaman geçtikçe o an bir iz haline gelir. Kimliğin oluşumunu sağlayan bellek, yaşanan anın görüntülerini, renklerini, seslerini harmanlar. Harmanlanan bu anlar birer ize dönüşür. İzler de parmak izlerimiz ve DNAmız gibi bizim kimliğimize özel kodlar dizisini oluşturur. Bu kodlar yaşadığımız kültürden, zamandan, mekândan ve diğer şeylerden parçalar taşır. Bunlar olmadan kimliksizleşiriz. Anın içindeyken büyük resmi gördüğümüzü düşünürüz oysaki farkında olmadığımız birçok detayın dokunun çizginin rengin: küçük detayını da görürüz. Projemde kimliğimizin parçası olan küçük detayların izleri üzerine odaklandım. Bir belleğin içinde yer edinen çoklu izlerin çağrışımları, bu çağrışımların ve duyguların renklerle kurdukları bağını konu edinir İz/Trace.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.