Çağla Dinler (İzmir/1997)

Hacettepe Üniversitesi / Resim Bölümü / Yüksek Lisans

İsimsiz, 2022

Tuval üzerine akrilik ve yağlı boya, 100 cm çap (yuvarlak tuval)

Sanat pratiklerimi üretirken kumaş nesnesini kendime bir dil olarak edindim. Gölge ile sağlanan derinlik algısı göz yanılsamasıyla birlikte iki boyutlu olanı üç boyutlu bir alan olarak algılatır. Gestalt kuramının süreklilik ilkesinin savunmasından esinlenerek çizgilerin yan yana gelmesi sonucu algısal bir bütünlük yaratır. Bu bütünlük ise kumaşın oluşumunu sağlar. Optik bir düzenleme olan çizgiler gizlilik algısı uyandıran kumaş nesnesine dönüşür. Bu sayede amaç edinilen optik yöntemin nesne üzerindeki etkisi elde edilmiş olur.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sanat pratiklerimi üretirken kumaş nesnesini kendime bir dil olarak edindim. Gölge ile sağlanan derinlik algısı göz yanılsamasıyla birlikte iki boyutlu olanı üç boyutlu bir alan olarak algılatır. Gestalt kuramının süreklilik ilkesinin savunmasından esinlenerek çizgilerin yan yana gelmesi sonucu algısal bir bütünlük yaratır. Bu bütünlük ise kumaşın oluşumunu sağlar. Optik bir düzenleme olan çizgiler gizlilik algısı uyandıran kumaş nesnesine dönüşür. Bu sayede amaç edinilen optik yöntemin nesne üzerindeki etkisi elde edilmiş olur.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.