Kadriye Dereli (Çankırı / 1998)

Karatekin Üniversitesi / Resim Bölümü

İsimsiz, 2021

Tuval Bezi Üzerine Karışık Teknik, 14×14 cm

Toplumlar medenileştikçe bedenin algılanma biçimi değişime uğramış, siyasal ve toplumsal atmosfere göre şekillenmiştir. Günümüz toplumların da, kadın bedeni nesneleştirerek bir tüketim malzemesi haline gelmiştir. Bu tüketim toplumlarda bedenen hem tüketen hem de tükenen gözle bakılmaya başlanmıştır. Böylelikle kadın bedensel olarak nesne olurken iç dünyasında da yıkıntılar kabullenmeler ve öğretilerle var olur. Çalışmamda kadın bedenini hiçbir estetik anlayışı olmadan biçimsiz bir şekilde yansıtmak istedim.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Toplumlar medenileştikçe bedenin algılanma biçimi değişime uğramış, siyasal ve toplumsal atmosfere göre şekillenmiştir. Günümüz toplumların da, kadın bedeni nesneleştirerek bir tüketim malzemesi haline gelmiştir. Bu tüketim toplumlarda bedenen hem tüketen hem de tükenen gözle bakılmaya başlanmıştır. Böylelikle kadın bedensel olarak nesne olurken iç dünyasında da yıkıntılar kabullenmeler ve öğretilerle var olur. Çalışmamda kadın bedenini hiçbir estetik anlayışı olmadan biçimsiz bir şekilde yansıtmak istedim.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.