Tolga Akbaş (İstanbul / 1977)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fotoğraf Bölümü

Höyük Serisi, 2019-2020

Fotoğraf Baskısı, 50×70 (Her Biri)

“Modern” insanın “ilkel” diye nitelendirdiği insan, yaşamaya uygun yerleri binlerce yıl terk etmeden kullanmış, bu da “höyük” dediğimiz tepe şeklinde katmanlardan oluşan yapıları meydana getirmiştir. Höyükler, savaşlarla yahut doğal nedenlerle yerle bir olan bir yaşam alanının, küllerinden tekrar tekrar doğmasıdır.
Uzak geçmişi arkeolojik kazı yöntemleriyle incelemek mümkün. Pekiyi, yaşadığımız zamanı nasıl inceler, “modern höyükleşme” sürecini nasıl deneyimleriz?
Tarih boyunca katmanlar halinde gökyüzüne doğru ilerleyen yapılaşma, günümüzde hem gökyüzüne hem de yeraltına doğru hızla ilerliyor. Bunu yaparken de dönüştürüyor, yıkıyor, biriktiriyor, karıştırıyor. Proje bu bağlamda olabildiğince geniş zaman aralıklarında gerçekleşen bu süreci, gerçek düzlemden kopartıp, imge düzlemine taşıyarak, yeni ve tartışılabilir imgeler ortaya koymakta. Proje ayrıca fotoğraftaki “an” kavramının ötesinde, geniş zamanı deneyimleyip, modern höyüklerin oluşumuyla ilgili, canlı bir fikir vermeye çalışıyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

“Modern” insanın “ilkel” diye nitelendirdiği insan, yaşamaya uygun yerleri binlerce yıl terk etmeden kullanmış, bu da “höyük” dediğimiz tepe şeklinde katmanlardan oluşan yapıları meydana getirmiştir. Höyükler, savaşlarla yahut doğal nedenlerle yerle bir olan bir yaşam alanının, küllerinden tekrar tekrar doğmasıdır.
Uzak geçmişi arkeolojik kazı yöntemleriyle incelemek mümkün. Pekiyi, yaşadığımız zamanı nasıl inceler, “modern höyükleşme” sürecini nasıl deneyimleriz?
Tarih boyunca katmanlar halinde gökyüzüne doğru ilerleyen yapılaşma, günümüzde hem gökyüzüne hem de yeraltına doğru hızla ilerliyor. Bunu yaparken de dönüştürüyor, yıkıyor, biriktiriyor, karıştırıyor. Proje bu bağlamda olabildiğince geniş zaman aralıklarında gerçekleşen bu süreci, gerçek düzlemden kopartıp, imge düzlemine taşıyarak, yeni ve tartışılabilir imgeler ortaya koymakta. Proje ayrıca fotoğraftaki “an” kavramının ötesinde, geniş zamanı deneyimleyip, modern höyüklerin oluşumuyla ilgili, canlı bir fikir vermeye çalışıyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sanatçıdan Dinleyin