Yunus Tilen (Batman / 1993)

Batman Üniversitesi / Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans

Hasankeyf, 2019

Kağıt Üzerine Yağlı Boya + Video Art, 35×50 cm, 1’08”

Benjamin’e göre, Uyanan bir insanın, bir kentin simgesiyle yansıtılmış hıçkırığıdır; “Le soleil”, kenti, güneşe tutulan eski bir kumaş gibi, her yanı akmış olarak sergiler; sıkıntılar yaşlılığında da vakasını bırakmadığı için, her gün yeniden ve kadere teslim olarak işine koyulan ihtiyar adam, kentin alegorisidir; yaşlı kadınlar -“Les petites vieilles”- ise kentin sakinleri arasında, aynı zamanda tinsel bir atmosferin de taşıyıcısı olan tek insanlardır. Bu manşette ise bir kadının kendi kültürünün yıkılmasına şahit olarak ağıt yaktığı görülüyor. Burada yansıtılmaya çalışılan metafor ise kırlangıç kuşunun cennetten gelmesi veya dini sembolize etmesini göstermektedir. Eğer bu kadının kırlangıç kuşunun sembolünü taşımış olsaydı belki de Hasankeyf sular altında kalmayacaktı.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Benjamin’e göre, Uyanan bir insanın, bir kentin simgesiyle yansıtılmış hıçkırığıdır; “Le soleil”, kenti, güneşe tutulan eski bir kumaş gibi, her yanı akmış olarak sergiler; sıkıntılar yaşlılığında da vakasını bırakmadığı için, her gün yeniden ve kadere teslim olarak işine koyulan ihtiyar adam, kentin alegorisidir; yaşlı kadınlar -“Les petites vieilles”- ise kentin sakinleri arasında, aynı zamanda tinsel bir atmosferin de taşıyıcısı olan tek insanlardır. Bu manşette ise bir kadının kendi kültürünün yıkılmasına şahit olarak ağıt yaktığı görülüyor. Burada yansıtılmaya çalışılan metafor ise kırlangıç kuşunun cennetten gelmesi veya dini sembolize etmesini göstermektedir. Eğer bu kadının kırlangıç kuşunun sembolünü taşımış olsaydı belki de Hasankeyf sular altında kalmayacaktı.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.