Kemal Yıldız (Ankara, 1983)

Hacettepe Üniversitesi, Resim Anasanat Dalı (Sanatta Yeterlik/PhD)

Haritadan Silinmiş Bir Yer, 2018

Huş ağacı rölyef baskı kalıpları, Her biri 80x120 cm

“Haritadan Silinmiş Bir Yer” isimli çalışma, Pruitt–Igoe bloklarının, hava aracından çekilmiş fotoğrafına ait belli bir ayrıntıyı ele almaktadır. Kuş bakışı görünüm hem Pruitt–Igoe projesinin mimari çizimine gönderme yapmakta hem de yapıların gölgeleriyle anlaşılan yüksekliğine vurgu yapmaktadır.

Modern mimarinin çok lineer, kuralcı ve okunabilir özellikleriyle insanları biçimlendirme amacı taşıyan toplu konutları Pruitt-Igoe projesinde (1956) zirve yapmıştır; yani yıkılıştan önceki en yüksek nokta. Sosyal sorunların yaşandığı bölgeye çözüm getireceği iddiasıyla inşa edilen bu konutlar, problemleri içinden çıkılamaz hale getirmiş, uzun koridorları, kimliksiz yarı mahrem mekânlarıyla denetlenemeyen bir suç mahalline dönüşmüş ve 15 Temmuz 1972’de dinamitlenerek yıkılmıştır.

 

 

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

“Haritadan Silinmiş Bir Yer” isimli çalışma, Pruitt–Igoe bloklarının, hava aracından çekilmiş fotoğrafına ait belli bir ayrıntıyı ele almaktadır. Kuş bakışı görünüm hem Pruitt–Igoe projesinin mimari çizimine gönderme yapmakta hem de yapıların gölgeleriyle anlaşılan yüksekliğine vurgu yapmaktadır.

Modern mimarinin çok lineer, kuralcı ve okunabilir özellikleriyle insanları biçimlendirme amacı taşıyan toplu konutları Pruitt-Igoe projesinde (1956) zirve yapmıştır; yani yıkılıştan önceki en yüksek nokta. Sosyal sorunların yaşandığı bölgeye çözüm getireceği iddiasıyla inşa edilen bu konutlar, problemleri içinden çıkılamaz hale getirmiş, uzun koridorları, kimliksiz yarı mahrem mekânlarıyla denetlenemeyen bir suç mahalline dönüşmüş ve 15 Temmuz 1972’de dinamitlenerek yıkılmıştır.

 

 

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.