Gülsüm Kılıç (Şanlıurfa, 1997)

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi / Resim Bölümü

Göç Serisinden I-II, 2021-2022

Göç serisinden I, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70×100 cm

Göç serisinden II, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 130×150 cm

Asırlar boyu gerçekleşen göçler, günümüzde küreselleşmenin etkisi ve değişen Dünya dinamikleriyle birlikte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Göç serisi, göçün olumsuz yansımaları olan kimlik edinme, kimlik çatışmaları, yeni coğrafyada Kendini kabul ettirme çabaları, ötekileşme, aidiyet ve yersiz- yurtsuzlaşma gibi insan hareketlerinin neden olduğu travmatik yaşantıları, yine aynı hafıza üzerinden sorgulamanın ve yüzleştirmenin ürünüdürler.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Asırlar boyu gerçekleşen göçler, günümüzde küreselleşmenin etkisi ve değişen Dünya dinamikleriyle birlikte önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Göç serisi, göçün olumsuz yansımaları olan kimlik edinme, kimlik çatışmaları, yeni coğrafyada Kendini kabul ettirme çabaları, ötekileşme, aidiyet ve yersiz- yurtsuzlaşma gibi insan hareketlerinin neden olduğu travmatik yaşantıları, yine aynı hafıza üzerinden sorgulamanın ve yüzleştirmenin ürünüdürler.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.