Deniz BOZKURT (İstanbul, 1982)

Marmara Üniversitesi, Resim

Genç Werther’in Acıları, 2018

Kitap, Kağıt üzerine dijital baskı, 20×15.5 cm

Goethe’nin bu romanında kahraman, dönemin toplumsal norm ve beklentilerin dışında bir yaşam sürmektedir. Toplumsal hiyerarşinin dışında konumlanan Werther, birey olma çabasını dışlanma ve anlaşılamama gibi bedellerle öder ve acıları onu sonunda intihara sürükler. O dönemde kitap, toplum üzerindeki etkilerinden dolayı Milano, Kopenhag ve Leipzig’de yasaklanır. Bu işte, metindeki yüklemler çıkartılarak kitabın sonuna ek olarak yerleştirilmiştir. Böylelikle iş, izleyiciyi, boşlukları doldurmaya yönlendirerek onu aktif hale getirir, bireyin ona dayatılan eylemler yerine kendi yargıları doğrultusunda hareket alanı yaratma olanağı sağlar. Aynı zamanda toplumsal normların zaman ve coğrafyaya bağlı oluşum, değişim süreçlerini sorunsallaştırır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Goethe’nin bu romanında kahraman, dönemin toplumsal norm ve beklentilerin dışında bir yaşam sürmektedir. Toplumsal hiyerarşinin dışında konumlanan Werther, birey olma çabasını dışlanma ve anlaşılamama gibi bedellerle öder ve acıları onu sonunda intihara sürükler. O dönemde kitap, toplum üzerindeki etkilerinden dolayı Milano, Kopenhag ve Leipzig’de yasaklanır. Bu işte, metindeki yüklemler çıkartılarak kitabın sonuna ek olarak yerleştirilmiştir. Böylelikle iş, izleyiciyi, boşlukları doldurmaya yönlendirerek onu aktif hale getirir, bireyin ona dayatılan eylemler yerine kendi yargıları doğrultusunda hareket alanı yaratma olanağı sağlar. Aynı zamanda toplumsal normların zaman ve coğrafyaya bağlı oluşum, değişim süreçlerini sorunsallaştırır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.