Ekin Kemal Düz (Antalya / 1999)

Hacettepe Üniversitesi, Heykel Bölümü

Geçmiş Mekânın Poetikası, 2023

Strafor üzerine boya, Değişken ölçüler

Geçtiğimiz her mekânda anılarımız ve kalıntılarımız bulunmaktadır. Peki geçtiğimiz zamanda ve mekânda yaşantıların verdiği hisler? Bu hisler yaşadığım coğrafya ve kültürün bir parçası halindedir, olaylar da bu parçalara göre şekillenmektedir. Var olduğum an ve mekân bir saniye sonrasının geçmişidir. Bu sebeple şu an da bir geçmişte kalacaktır ve bunu görmesi hissetmesi zorlaşacaktır. Geçmişimden kalan eksik parçalar ise benim için dramatize hale gelmiştir. Geçmişin eksik, kopuk ve yıkık halini şu anımda hissettim. İzleyiciye sunduğum bu yerleştirmeli mekân ise izleyicinin geçmişteki anını veya mekanını hissettirmeye itmiştir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Geçtiğimiz her mekânda anılarımız ve kalıntılarımız bulunmaktadır. Peki geçtiğimiz zamanda ve mekânda yaşantıların verdiği hisler? Bu hisler yaşadığım coğrafya ve kültürün bir parçası halindedir, olaylar da bu parçalara göre şekillenmektedir. Var olduğum an ve mekân bir saniye sonrasının geçmişidir. Bu sebeple şu an da bir geçmişte kalacaktır ve bunu görmesi hissetmesi zorlaşacaktır. Geçmişimden kalan eksik parçalar ise benim için dramatize hale gelmiştir. Geçmişin eksik, kopuk ve yıkık halini şu anımda hissettim. İzleyiciye sunduğum bu yerleştirmeli mekân ise izleyicinin geçmişteki anını veya mekanını hissettirmeye itmiştir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.