Şefkat Biber (İstanbul / 1994)

Hacettepe Üniversitesi, Seramik Bölümü

Egoist Varlıklar, 2022

Epoksi Reçine, Seramik, 12x12x2 cm

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için diğer canlı türleri ile etkileşim içinde olmaları gerekmektedir. Bu etkileşim, boyut olarak küçük, ancak işlev ve sayısal olarak büyük olan mikroorganizmalar ile gerçekleşmektedir. İnsanlarda olduğu gibi mikroorganizmalarda da temel yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için insan vücudundan yararlanmaları gerekmektedir. Bu çalışmada insanların etkileşim içinde oldukları hem yararlı hem zararlı mikroorganizmalar incelenmiştir.
Mikroskop altında incelenmiş mikroorganizma görüntülerinden seramik imgeler oluşturulmuştur. Bu seramik imgeler insanlarla etkileşime giren virüsler, bakteriler, arkeler ve tek hücreli ökaryotlardan oluşmaktadır. Bu oluşumda zıtlık kavramı ele alınmıştır. Beyaz çamur ile yararlı siyah çamur ile zararlı seramik imgeler şekillendirilmiştir. Bu imgeler epoksi ile birleştirilerek, mikroskop camı ektisi yaratılmıştır.
Çıplak gözle görünmeyen, insanların etkileşim içerisinde oldukları mikro canlılar, makro halle getirilmiş ve gerçeklik algımız boyutlanarak yeni bir zamana taşınmıştır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için diğer canlı türleri ile etkileşim içinde olmaları gerekmektedir. Bu etkileşim, boyut olarak küçük, ancak işlev ve sayısal olarak büyük olan mikroorganizmalar ile gerçekleşmektedir. İnsanlarda olduğu gibi mikroorganizmalarda da temel yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmeleri için insan vücudundan yararlanmaları gerekmektedir. Bu çalışmada insanların etkileşim içinde oldukları hem yararlı hem zararlı mikroorganizmalar incelenmiştir.
Mikroskop altında incelenmiş mikroorganizma görüntülerinden seramik imgeler oluşturulmuştur. Bu seramik imgeler insanlarla etkileşime giren virüsler, bakteriler, arkeler ve tek hücreli ökaryotlardan oluşmaktadır. Bu oluşumda zıtlık kavramı ele alınmıştır. Beyaz çamur ile yararlı siyah çamur ile zararlı seramik imgeler şekillendirilmiştir. Bu imgeler epoksi ile birleştirilerek, mikroskop camı ektisi yaratılmıştır.
Çıplak gözle görünmeyen, insanların etkileşim içerisinde oldukları mikro canlılar, makro halle getirilmiş ve gerçeklik algımız boyutlanarak yeni bir zamana taşınmıştır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.