Aylin Sabi Kıvrak (Eskişehir/1996)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Bölümü - Yüksek Lisans

Dün, Bugün, Yarın, 2022

Mekana yerleştirme, değişken ölçüler

Bu çalışma, toplumsal kabullerin şekillendirdiği cinsiyet ve mekân kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisinden yola çıkılarak yapılmıştır. Kültürel tarihin, kadına atfedilmiş bir lütufmuş gibi sunduğu, kadının becerilerini sergilediği mutfak mekânının, eşitlikçi bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermek istedim. Jumbo markasının “Hakkında” kısmında zamansızlık kavramı üzerine yapılmış bir tanımda “… dünün doğrularına, bugünün gerçeklerine, yarının kalıplarına…” terimlerine rastladım. Ele aldığım konu ile bu terimleri harmanlayarak bir kavramsal çerçeve oluşturdum. Bu kavramsal çerçeve doğrultusunda, dünün doğruları olan; mutfak mekânının kadın ile içselleştirilmesi, bugünün gerçekleri olan; mutfak sanatlarının cinsiyetleştirilmesini pekiştiren cinsiyetçi söylemler, yarının kalıpları olan; şimdilik yalnızca umut edebildiğimiz eşit ve cinsiyetsiz mekânlar/meslekler üzerine yapılar ortaya koydum.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Bu çalışma, toplumsal kabullerin şekillendirdiği cinsiyet ve mekân kavramlarının birbirleriyle olan ilişkisinden yola çıkılarak yapılmıştır. Kültürel tarihin, kadına atfedilmiş bir lütufmuş gibi sunduğu, kadının becerilerini sergilediği mutfak mekânının, eşitlikçi bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermek istedim. Jumbo markasının “Hakkında” kısmında zamansızlık kavramı üzerine yapılmış bir tanımda “… dünün doğrularına, bugünün gerçeklerine, yarının kalıplarına…” terimlerine rastladım. Ele aldığım konu ile bu terimleri harmanlayarak bir kavramsal çerçeve oluşturdum. Bu kavramsal çerçeve doğrultusunda, dünün doğruları olan; mutfak mekânının kadın ile içselleştirilmesi, bugünün gerçekleri olan; mutfak sanatlarının cinsiyetleştirilmesini pekiştiren cinsiyetçi söylemler, yarının kalıpları olan; şimdilik yalnızca umut edebildiğimiz eşit ve cinsiyetsiz mekânlar/meslekler üzerine yapılar ortaya koydum.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.