Abdulvahap Uzunbay (Batman / 1992)

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü / Yüksek Lisans Programı Resim Anasanat dalı

Denetçinin Denetim Platformu Olarak Kaide, 2020

Enstalasyon, Sıkıştırılmış kâğıt tomarı, demir tel, ahşap kaide, 100 x 66 x 66 cm

Kalabalıkların sevk ve idaresinde iş gören dinamiklerin ikna edici olmasını sağlayan, hayranlıkla izlenen yüce bir mertebe veya sakınılacak bir tehdidin temsili varlığı, tarihsel anlam katmanlarının esnek olmayan bütünselliğine gönderme yapabilmektedir. Burada, ‘ilahi kudret’, ‘siyasi erk’ ve  ‘toplumsal hiyerarşi’ için üretilmiş her türden (sanatsal) bildirimin muhatabına iletilmesine aracılık etmeyi arzulayan, anıtsallığa öykünen, inanç evreninden kamusal alana yayılan (boş) bir heykel kaidesi ‘kağıttan tuğla yapmak’ eylemi tarafından işgal edilmiştir; yasa, yönetmelik ve yönergelere uygunluk açısından ‘(cisimsizleşen) ‘insan’ın çevresiyle olan ilişkisinin bilinçle kavranmasını salık veren ekolojik bilgeliğe davet vardır…

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kalabalıkların sevk ve idaresinde iş gören dinamiklerin ikna edici olmasını sağlayan, hayranlıkla izlenen yüce bir mertebe veya sakınılacak bir tehdidin temsili varlığı, tarihsel anlam katmanlarının esnek olmayan bütünselliğine gönderme yapabilmektedir. Burada, ‘ilahi kudret’, ‘siyasi erk’ ve  ‘toplumsal hiyerarşi’ için üretilmiş her türden (sanatsal) bildirimin muhatabına iletilmesine aracılık etmeyi arzulayan, anıtsallığa öykünen, inanç evreninden kamusal alana yayılan (boş) bir heykel kaidesi ‘kağıttan tuğla yapmak’ eylemi tarafından işgal edilmiştir; yasa, yönetmelik ve yönergelere uygunluk açısından ‘(cisimsizleşen) ‘insan’ın çevresiyle olan ilişkisinin bilinçle kavranmasını salık veren ekolojik bilgeliğe davet vardır…

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.