Albina Onay (Rusya, 1979)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Resim Bölümü

Conversation With Beuys, 2021

Kâğıt Üzerine Yağlı Boya,19×29 cm (12 parça),19×22 cm, 22×35 cm, 35×43 cm
Tuval Üzerine Yağlı Boya (Portreler), 32×32 cm (4 parça), 40×50 cm (4 parça)
Tuval Üzerine Yağlı Boya, 38×47 cm, 41×47 cm, 47×57 cm, 50×74 cm

Mitler, insan bilincinin var olan nesnel gerçekliği değiştirme ve yeni bir gerçeklik yaratma ihtiyacından doğar. Kişisel gerçekliğimizi yaratırken de kendi geçmişimizden seçip aldıklarımız ile kendi öznel mitimizi yaratır var oluşumuzu bu mit üzerinden anlamlandırırız.

Bu çalışma dizisi, büyükannemin memleketi olan Kırım’a yıllar sonra bir Rus vatandaşı olarak gittiğimde, dönemin güncel siyasi olayları nedeniyle, düştüğüm işgalci konumunun Josef Beuys’un II. Dünya Savaşı’nda bir Alman pilotu olarak, büyükannemin aynı savaşı yaşadığı bu topraklardaki konumuyla paralelliğinin düşündürdüklerinden ortaya çıktı. Beuys’un mitiyle iç içe geçmiş bu çalışmalar izleyiciye kolektif hafızayla bireyin algısının şekillenmesi, bu sürece etki eden faktörler, kültürel miras, gerçekliklerin çift yönlülüğü ve kendi kişisel tarihimizin katmanlarına dair bir inceleme sunmaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Mitler, insan bilincinin var olan nesnel gerçekliği değiştirme ve yeni bir gerçeklik yaratma ihtiyacından doğar. Kişisel gerçekliğimizi yaratırken de kendi geçmişimizden seçip aldıklarımız ile kendi öznel mitimizi yaratır var oluşumuzu bu mit üzerinden anlamlandırırız.

Bu çalışma dizisi, büyükannemin memleketi olan Kırım’a yıllar sonra bir Rus vatandaşı olarak gittiğimde, dönemin güncel siyasi olayları nedeniyle, düştüğüm işgalci konumunun Josef Beuys’un II. Dünya Savaşı’nda bir Alman pilotu olarak, büyükannemin aynı savaşı yaşadığı bu topraklardaki konumuyla paralelliğinin düşündürdüklerinden ortaya çıktı. Beuys’un mitiyle iç içe geçmiş bu çalışmalar izleyiciye kolektif hafızayla bireyin algısının şekillenmesi, bu sürece etki eden faktörler, kültürel miras, gerçekliklerin çift yönlülüğü ve kendi kişisel tarihimizin katmanlarına dair bir inceleme sunmaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.