Nursun Hafızoğlu (Aydın/1985)

Akdeniz Üniversitesi / Resim Bölümü

Cennetten Düşenler, 2021

Tuval üzerine karışık teknik, 70×100 cm

Sürdürülebilirlik ve ekoloji temalarına odaklanan çalışmanın ana eksenine “doğa-kent mücadelesi” yerleştirilmiştir ve yaşam alanları, ait olma durumları ve çıkar ilişkileri sorgulanmaktadır.  Kente ait imgeler, gündelik yaşam pratikleri içerisinde deneyimlenen biçim, işaret ve sembollerden oluşurken, kent görüntüleri içinde yer verilen hayvan imgeleri ile bitki soyutlamaları vahşi doğanın ve yaşam alanları tahrip edilmiş yaban hayatının birer göstergeleridir. Bu göstergelerin parçalanma anını da yansıtan kurgular üzerinden gerçekliği ele geçirme kaygısı öne çıkarak, doğanın bütünlüğüne ve sürekliliğine yapılan acımasız müdahalelerin yaşamsal olarak gerekli olup olmadığının sorgulaması yapılmıştır. Çalışmada aynı zamanda uygarlık temsilleri ile hesaplaşmaları ve  -modern kentlerin doğaya yabancılaşan insanının- artık doğayla barışmak zorunda olduğunun işaretlerini de içermektedir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sürdürülebilirlik ve ekoloji temalarına odaklanan çalışmanın ana eksenine “doğa-kent mücadelesi” yerleştirilmiştir ve yaşam alanları, ait olma durumları ve çıkar ilişkileri sorgulanmaktadır.  Kente ait imgeler, gündelik yaşam pratikleri içerisinde deneyimlenen biçim, işaret ve sembollerden oluşurken, kent görüntüleri içinde yer verilen hayvan imgeleri ile bitki soyutlamaları vahşi doğanın ve yaşam alanları tahrip edilmiş yaban hayatının birer göstergeleridir. Bu göstergelerin parçalanma anını da yansıtan kurgular üzerinden gerçekliği ele geçirme kaygısı öne çıkarak, doğanın bütünlüğüne ve sürekliliğine yapılan acımasız müdahalelerin yaşamsal olarak gerekli olup olmadığının sorgulaması yapılmıştır. Çalışmada aynı zamanda uygarlık temsilleri ile hesaplaşmaları ve  -modern kentlerin doğaya yabancılaşan insanının- artık doğayla barışmak zorunda olduğunun işaretlerini de içermektedir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.