Şükrü Başkurt (Kütahya, 1995)

Marmara Üniversitesi, Resim Öğretmenliği Bölümü

Bellek, 2018

Resim, Özgün Baskı-Yerleştirme
Kâğıt Üzerine Yağlı Boya, Linol Baskı ve Buluntular Üzerine Karışık Teknik 21x29cm,14x21cm,10x14cm.7x10cm,10x10cm

Mekân – Zaman ve Bellek isimli seri temellerini 2016 oluşturduğum ve hala devam ettiğim bir projedir. Bu proje mekân ve bellek kavramı üzerinde yapılanmaktadır. 19. Ve 20. yüzyılın ilk çeyreği, sosyal yapısı, siyasal iktidarı, ekonomik sistemi ve inanç katmanlarına odaklanmaktayım. 19 ve 20. yüzyıl Anadolu köylerinde iktidarın güç değerlerini ve azınlık kimliğini incelemekteyim. Farklı tarihsel süreçleri ve mekân-insan kavramını değişen bellek katmanları üzerinden sorgulamaktayım ve bu değişim sürecinin sonucu ya da kalıntıları olan farklı katmanlardan buluntu -dökümanlar üzerinden yeniden kurgulamaktayım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Mekân – Zaman ve Bellek isimli seri temellerini 2016 oluşturduğum ve hala devam ettiğim bir projedir. Bu proje mekân ve bellek kavramı üzerinde yapılanmaktadır. 19. Ve 20. yüzyılın ilk çeyreği, sosyal yapısı, siyasal iktidarı, ekonomik sistemi ve inanç katmanlarına odaklanmaktayım. 19 ve 20. yüzyıl Anadolu köylerinde iktidarın güç değerlerini ve azınlık kimliğini incelemekteyim. Farklı tarihsel süreçleri ve mekân-insan kavramını değişen bellek katmanları üzerinden sorgulamaktayım ve bu değişim sürecinin sonucu ya da kalıntıları olan farklı katmanlardan buluntu -dökümanlar üzerinden yeniden kurgulamaktayım.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.