Melek Günday (Erzurum / 1961)

Atatürk Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Yüksek Lisans

Barkod-Triptik, 2023

Barkod-1 Yağcıbedir   / Ağaç kasnak, kökboya dokuma iplikleri, 55x95cm 

Barkod-1 Yağcıbedir / Wooden frame, natural dye weaving threads, 55x95cm 

Barkod-2 Bardız / Ağaç kasnak, kökboya dokuma iplikleri, 55x95cm 

Barkod-2 Bardız / Wooden frame, natural dye weaving threads, 55x95cm 

Barkod-3 Ehram / Wooden frame, natural dye weaving threads, 55x95cm 

Barkod-3 Ehram / Ağaç kasnak, kökboya dokuma iplikleri, 55x95cm

Bu çalışmada geleneksel dokumalar kapsamında değerlendirilen ve “Somut Olmayan Kültür Mirasımız” arasında yer alan ayrıca dünya genelinde “card weaving” olarak bilinen “çarpana dokuma”lar, yine kendi kültürel birikimimizden olan üç ayrı dokuma türünün kodlarıyla birlikte yeniden dokunarak güncellemek amaçlanmıştır.

Endüstri devrimi sonrası dünya geneline, kapitalist tüketim kadar kültürel tüketimin de hız kazandığı görülmektedir.  Fabrikasyon ürünlerin kolay ulaşılabilir olması, ucuz olması ve markalaşmanın statü ve varsıllık sayılması sonucu geleneksel üretimlerin birçoğu terk edilmiştir. Bir çeşit kültürel tüketime karşı koyuşla uygulama çalışmalarımın seçkileri olan, kültürel ve sanatsal kimlik kodlarımızı taşıyan el dokumaları; ”Yağcıbedir halısı”,   ”Bardız kilimi” ve ”ehram” için çarpana dokumalarla “barkod” hazırlanmıştır. Çarpana dokumanın fiziksel olarak bağlayıcı özelliği de düşünülerek bağ kurma düşünseli ile uygulama gerçekleştirilmiş olup referans verdiği dokumaların renk, malzeme ve motif özellikleri kodlanmıştır. 

Barkodlar, gelişen teknolojinin tüketimi ve doğrudan doğruya hızlı alışverişi tetikleyen elektronik etiketler olgusunun simgeleridir. Hızlı tüketimi kurgulamak için geliştirilen barkod, tüketim mallarının ayrıntılı tanımını içerir ve bir markanın ve ürünün sembollerini içinde toplar. Bu çalışma ile antikapitalist ve tüketim dünyasını sembolize eden barkod, geleneksele vurgu olarak var olmaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Bu çalışmada geleneksel dokumalar kapsamında değerlendirilen ve “Somut Olmayan Kültür Mirasımız” arasında yer alan ayrıca dünya genelinde “card weaving” olarak bilinen “çarpana dokuma”lar, yine kendi kültürel birikimimizden olan üç ayrı dokuma türünün kodlarıyla birlikte yeniden dokunarak güncellemek amaçlanmıştır.

Endüstri devrimi sonrası dünya geneline, kapitalist tüketim kadar kültürel tüketimin de hız kazandığı görülmektedir.  Fabrikasyon ürünlerin kolay ulaşılabilir olması, ucuz olması ve markalaşmanın statü ve varsıllık sayılması sonucu geleneksel üretimlerin birçoğu terk edilmiştir. Bir çeşit kültürel tüketime karşı koyuşla uygulama çalışmalarımın seçkileri olan, kültürel ve sanatsal kimlik kodlarımızı taşıyan el dokumaları; ”Yağcıbedir halısı”,   ”Bardız kilimi” ve ”ehram” için çarpana dokumalarla “barkod” hazırlanmıştır. Çarpana dokumanın fiziksel olarak bağlayıcı özelliği de düşünülerek bağ kurma düşünseli ile uygulama gerçekleştirilmiş olup referans verdiği dokumaların renk, malzeme ve motif özellikleri kodlanmıştır. 

Barkodlar, gelişen teknolojinin tüketimi ve doğrudan doğruya hızlı alışverişi tetikleyen elektronik etiketler olgusunun simgeleridir. Hızlı tüketimi kurgulamak için geliştirilen barkod, tüketim mallarının ayrıntılı tanımını içerir ve bir markanın ve ürünün sembollerini içinde toplar. Bu çalışma ile antikapitalist ve tüketim dünyasını sembolize eden barkod, geleneksele vurgu olarak var olmaktadır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.