Kübra Zor (İstanbul, 1996)

Marmara Üniversitesi, Resim-İş Öğretmenliği

Bağlantı Serisi, 2020

‘’Bağlantı 1’’, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, 40x15cm
‘’Bağlantı 2’’, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, 42x6cm
‘’Bağlantı 3’’, Kâğıt Üzerine Sulu Boya, 21x9cm

Bu serinin başında bulunan ‘’Bağlantı 1’’, yeni yolculuğun habercisiydi. Kısıtlı renk paletinin yavaş yavaş girmeye başlaması, çizginin düzeni, durumu, sıralanması, aktif olma halleri ve kurgusal mekânın problemleri Lisans programımda sergilediğim çalışmalardan sonra belirmişti. Fakat ‘’Bağlantı 1’’ de bu problemlerin üzerinde daha fazla durulmuş, rollerde büyük değişmeler başlamıştır. ‘’Bağlantı 1’’de belirgin olarak iki noktanın birleşimi ve iletişimi önem kazanır. Rengin değeri yanında tür ve doymuşluk, belirlilik-belirsizlik, tanınabirlik- tanınamazlık, yön karşıtları daha belirginleşti. Yerleştirmede birbirine paralel bölümlerdeki elemanların merkezde toplanması yerine, kenarlara çekilmesi ve kenarlara dayanma, tutunma isteğiyle birlikte karşıtlıklarını da buraya taşırlar.

Gerçekleştirmek istediğim pek çok düşünceyi üzerinde toplayan “Bağlantı 2“, yerleştirme olarak “Bağlantı 1″den pek farklı değildir; onun gelişimidir. “Bağlantı 2” deki çizgi ve bölünmeler çok daha öncekilerin kısa bir tekrarıdır, fakat rolü değişmiştir. Netlik, çizgi ve bölünmelere bırakılmıştır. “Bağlantı 2” ve serisindeki gibi burada da tanınırlık yok edilmiştir. Yalnızca ismin anımsatması kalmıştır. Rengin değeri ağırlıktadır ve aktif olma hali koyudadır.

Açıklık ve kesinliğin arttığı “Bağlantı 3”de bölümler, tüme bağlı da olsa bağımsızlıklarını artırırlar. Birbirlerini kapatmaktan vazgeçerler, alan içinde yerlerini seçerek bulundukları yerden birbirlerine devinim ve karşı devinim yaparlar. Bu, kendi içlerinde de devam eder. Alan içindeki dağılımda, kenarlarla hesaplaşma sürerken havaya açılım etkinliği artar. Yataylar ağır bastığından yön karşıtlığı genelde zayıflar. Dikey olma hali, küçük parçalarda kalmıştır. Rengin değer karşıtlığı baş rolde, tür ve doymuşluksa boşlukla üstlenilmiştir. Soyut biçimlere yaklaştırılmış boşluklar, ilk bu resimde görülür ve bir süre devam eder; yerlerini daha geometrik parçalara bırakana değin. Bunlar serbestlik kazansa da sınırlı alanların içerisindedir, boşluk sınırlandırılmıştır. Fakat çevresindeki havaya da açılabilmektedir. Kimliklerini kaybetmemişliğiyle, tanınırlık, zemine verilmişse de evlerin, tümdeki anlamı açıklayacak bir rolü yoktur.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Bu serinin başında bulunan ‘’Bağlantı 1’’, yeni yolculuğun habercisiydi. Kısıtlı renk paletinin yavaş yavaş girmeye başlaması, çizginin düzeni, durumu, sıralanması, aktif olma halleri ve kurgusal mekânın problemleri Lisans programımda sergilediğim çalışmalardan sonra belirmişti. Fakat ‘’Bağlantı 1’’ de bu problemlerin üzerinde daha fazla durulmuş, rollerde büyük değişmeler başlamıştır. ‘’Bağlantı 1’’de belirgin olarak iki noktanın birleşimi ve iletişimi önem kazanır. Rengin değeri yanında tür ve doymuşluk, belirlilik-belirsizlik, tanınabirlik- tanınamazlık, yön karşıtları daha belirginleşti. Yerleştirmede birbirine paralel bölümlerdeki elemanların merkezde toplanması yerine, kenarlara çekilmesi ve kenarlara dayanma, tutunma isteğiyle birlikte karşıtlıklarını da buraya taşırlar.

Gerçekleştirmek istediğim pek çok düşünceyi üzerinde toplayan “Bağlantı 2“, yerleştirme olarak “Bağlantı 1″den pek farklı değildir; onun gelişimidir. “Bağlantı 2” deki çizgi ve bölünmeler çok daha öncekilerin kısa bir tekrarıdır, fakat rolü değişmiştir. Netlik, çizgi ve bölünmelere bırakılmıştır. “Bağlantı 2” ve serisindeki gibi burada da tanınırlık yok edilmiştir. Yalnızca ismin anımsatması kalmıştır. Rengin değeri ağırlıktadır ve aktif olma hali koyudadır.

Açıklık ve kesinliğin arttığı “Bağlantı 3”de bölümler, tüme bağlı da olsa bağımsızlıklarını artırırlar. Birbirlerini kapatmaktan vazgeçerler, alan içinde yerlerini seçerek bulundukları yerden birbirlerine devinim ve karşı devinim yaparlar. Bu, kendi içlerinde de devam eder. Alan içindeki dağılımda, kenarlarla hesaplaşma sürerken havaya açılım etkinliği artar. Yataylar ağır bastığından yön karşıtlığı genelde zayıflar. Dikey olma hali, küçük parçalarda kalmıştır. Rengin değer karşıtlığı baş rolde, tür ve doymuşluksa boşlukla üstlenilmiştir. Soyut biçimlere yaklaştırılmış boşluklar, ilk bu resimde görülür ve bir süre devam eder; yerlerini daha geometrik parçalara bırakana değin. Bunlar serbestlik kazansa da sınırlı alanların içerisindedir, boşluk sınırlandırılmıştır. Fakat çevresindeki havaya da açılabilmektedir. Kimliklerini kaybetmemişliğiyle, tanınırlık, zemine verilmişse de evlerin, tümdeki anlamı açıklayacak bir rolü yoktur.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Sanatçıdan Dinleyin