Mustafa Yılmaz (Ankara/1997)

Hacettepe Üniversitesi / Resim Bölümü

Bağlantı Serisi, Bağlantı I, 2021

Kağıt Üzerine Karakalem, 73×38 cm

Spinoza’nın “conatus” öğretisine göre canlı ya da cansız her şey birer tarzdır. Her tarz bir diğeri ile iletişime geçtiğinde her iki taraf da var kalmaya çalışır. Spinoza’ya göre bu tür karşılaşma bir arzu öbeği doğurur. Bu da conatus terimini oluşturan var kalma arzusudur. Pandemi süreci ile beraber, arzuları, korkuları, keyifleri ve hisleri eve sığdırma durumundaki beden için, nesne yalnızca nesne değil, bağ kurulan bir iletişim aracıdır. Üretimlerimde hem güncel kriz ve krizleri, hem de genel olarak bedenin biyoiktidar ile olan ilişkilerine gönderme yapacağım alanlar seçiyorum. Kriz durumları ile beraber beden olağanüstü durumlara uyum sağlayarak durumu nasıl olağan hale getirir ve nasıl tepkisizleşir sorularına kişisel anlatılarımla, sorgulayıcı bir tavırla yaklaşıyorum.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Spinoza’nın “conatus” öğretisine göre canlı ya da cansız her şey birer tarzdır. Her tarz bir diğeri ile iletişime geçtiğinde her iki taraf da var kalmaya çalışır. Spinoza’ya göre bu tür karşılaşma bir arzu öbeği doğurur. Bu da conatus terimini oluşturan var kalma arzusudur. Pandemi süreci ile beraber, arzuları, korkuları, keyifleri ve hisleri eve sığdırma durumundaki beden için, nesne yalnızca nesne değil, bağ kurulan bir iletişim aracıdır. Üretimlerimde hem güncel kriz ve krizleri, hem de genel olarak bedenin biyoiktidar ile olan ilişkilerine gönderme yapacağım alanlar seçiyorum. Kriz durumları ile beraber beden olağanüstü durumlara uyum sağlayarak durumu nasıl olağan hale getirir ve nasıl tepkisizleşir sorularına kişisel anlatılarımla, sorgulayıcı bir tavırla yaklaşıyorum.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.