Gamze ERYAŞAR (Çorlu, 1996)

Yıldız Teknik Üniversitesi, Bileşik Sanatlar

Ayrık Otu ve Diğer Şeyler, 2018

Tuval üzerine fototransfer, karışık teknik, 180 cm x 140 cm

Deleuze ve Guattari’nin köksap kavramına dolaylı gönderme yapılarak onun queer kavramıyla ilişkilenmesi sağlanmakta. Bu noktada ayrık otu öznesi ‘queer’i temsilen tuval üzerine yerleştiriliyor. Ayrık otu, bir bahçeye dadandığında o bahçede bulunan düzeni ve üretimi bozar. Bu bozulmanın temel nedeni bahçede kontrollü bir büyümeye tabi tutulan bitkilerin, dikine belli bir istikrar içinde büyümesine karşıt, ayrık otunun, yatay ve düzensiz bir gelişim göstermesidir. Deleuze ve Guattari’nin köksap kavramı, batı düşünce geleneğinin ağaç biçimli hiyerarşisine karşı, şizofreni üreten oluş sürecini ifade etmek için kullanılır. Özetle ayrık otu kendi şizofrenisi içinde köksap haline gelir. Renk kullanımı, biçimsel yaklaşımı ve hepsinden önemlisi de düşünsel yaklaşımı ile özgün bir dil oluşturulmak isteniyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Deleuze ve Guattari’nin köksap kavramına dolaylı gönderme yapılarak onun queer kavramıyla ilişkilenmesi sağlanmakta. Bu noktada ayrık otu öznesi ‘queer’i temsilen tuval üzerine yerleştiriliyor. Ayrık otu, bir bahçeye dadandığında o bahçede bulunan düzeni ve üretimi bozar. Bu bozulmanın temel nedeni bahçede kontrollü bir büyümeye tabi tutulan bitkilerin, dikine belli bir istikrar içinde büyümesine karşıt, ayrık otunun, yatay ve düzensiz bir gelişim göstermesidir. Deleuze ve Guattari’nin köksap kavramı, batı düşünce geleneğinin ağaç biçimli hiyerarşisine karşı, şizofreni üreten oluş sürecini ifade etmek için kullanılır. Özetle ayrık otu kendi şizofrenisi içinde köksap haline gelir. Renk kullanımı, biçimsel yaklaşımı ve hepsinden önemlisi de düşünsel yaklaşımı ile özgün bir dil oluşturulmak isteniyor.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.