Çağla Dinler (İzmir/1997)

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans / Resim Bölümü

Aynısı / The Same, 2021

Mdf Üstüne Tuval Bezi, Posca Kalem, Akrilik ve Yağlı Boya, 140×140 cm

Gölge ile sağlanan derinlik algısı göz yanılsamasıyla birlikte iki boyutlu olanı üç boyutlu bir alan olarak algılatır. “Aynısı” gerçek olandan ayırt edilmemeyi amaçlar. Kosuth’un da dediği gibi “Burada ne gerçek?” Gestalt kuramının süreklilik ilkesinin savunmasından esinlenerek çizgilerin yan yana gelmesi sonucu algısal bir bütünlük yaratır. Bu bütünlük ise kumaşın oluşumunu sağlar. Optik bir düzenleme olan çizgiler gizlilik algısı uyandıran kumaş nesnesine dönüşür. Bu sayede optik yöntemin nesne üzerindeki etkisi elde edilir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Gölge ile sağlanan derinlik algısı göz yanılsamasıyla birlikte iki boyutlu olanı üç boyutlu bir alan olarak algılatır. “Aynısı” gerçek olandan ayırt edilmemeyi amaçlar. Kosuth’un da dediği gibi “Burada ne gerçek?” Gestalt kuramının süreklilik ilkesinin savunmasından esinlenerek çizgilerin yan yana gelmesi sonucu algısal bir bütünlük yaratır. Bu bütünlük ise kumaşın oluşumunu sağlar. Optik bir düzenleme olan çizgiler gizlilik algısı uyandıran kumaş nesnesine dönüşür. Bu sayede optik yöntemin nesne üzerindeki etkisi elde edilir.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.