Osman Sadi Temizel (Denizli,1991)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fotoğraf Bölümü

Afro-Turks, 2019

Fine Art Baskı, Derinlikli Çerçeve, 40×60

Kölelik çağlar boyu çeşitli şekillerde var olmuştur. Dünyanın her bölgesinde farklı hikayelere sebep olan bu olgudan Türkiye de nasibini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Afrika’dan getirilen ve imparatorluğun dağılmasından sonra da kaybedilen topraklardan mübadele ile Türkiye’ye göç etmeye zorlanan insanlar günümüzde topluluk olarak varlıklarını ve geleneklerini korumaktadırlar. Afro-Türklerin büyük bir bölümü Anadolu’ya köle ticareti yoluyla getirilmiştir ve daha çok Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşamaktadır. İzmir’in bir liman kenti olması ve köle pazarlarına giden ana ticaret yollarının buradan geçmesiyle birçok Afrikalının İzmir’le ilk tanışması bu esir pazarları aracılığıyla olmuştur. Esir pazarlarındaki köleler çiftliklerde ve varlıklı ailelerin köşklerinde çalıştırılmak üzere satılmıştır. Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilişinin ardından kurulan genç cumhuriyetin ilk icraatlarından biri de köleliğin kaldırılması olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise bu türden bir kölelik artık yaşanmamaktadır. Bu çalışmada atalarının izlerini araştıran, Afrika kökenli Türk vatandaşlarının günümüzde sahip oldukları meslekler ve toplumsal konumları fotoğraflanmıştır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.

Kölelik çağlar boyu çeşitli şekillerde var olmuştur. Dünyanın her bölgesinde farklı hikayelere sebep olan bu olgudan Türkiye de nasibini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Afrika’dan getirilen ve imparatorluğun dağılmasından sonra da kaybedilen topraklardan mübadele ile Türkiye’ye göç etmeye zorlanan insanlar günümüzde topluluk olarak varlıklarını ve geleneklerini korumaktadırlar. Afro-Türklerin büyük bir bölümü Anadolu’ya köle ticareti yoluyla getirilmiştir ve daha çok Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yaşamaktadır. İzmir’in bir liman kenti olması ve köle pazarlarına giden ana ticaret yollarının buradan geçmesiyle birçok Afrikalının İzmir’le ilk tanışması bu esir pazarları aracılığıyla olmuştur. Esir pazarlarındaki köleler çiftliklerde ve varlıklı ailelerin köşklerinde çalıştırılmak üzere satılmıştır. Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilişinin ardından kurulan genç cumhuriyetin ilk icraatlarından biri de köleliğin kaldırılması olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise bu türden bir kölelik artık yaşanmamaktadır. Bu çalışmada atalarının izlerini araştıran, Afrika kökenli Türk vatandaşlarının günümüzde sahip oldukları meslekler ve toplumsal konumları fotoğraflanmıştır.

Sanatçı ve eserle ilgili daha fazla bilgi almak için info@base.ist adresine e-posta atmanızı rica ederiz.