BASE 2024 Başvuru koşulları


BASE 2024; Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık bölümlerinden 2024 yılında mezun olmuş veya 2024 yılı sona ermeden mezun olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Mezuniyet tarihi 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında olmalıdır. Özel ve zorunlu sebeplerle mezuniyeti Şubat 2025 yılında gerçekleşecek olanların başvuruları da değerlendirmeye alınabilecektir.

Önemli not: Başvuru için 2024 yılı sonuna kadar mezun olunması gereklidir. BASE’in son başvuru tarihi olan 15 Haziran 2024’e kadar mezun olunmuş olması gerekmemektedir. Başvurunuz sırasında henüz mezun olmamış olabilirsiniz; mezuniyet tarihinizin 31 Aralık 2024’ten önce olması yeterlidir.

Başvurunun kesin kabulü ve sergilenme hakkı için adayların mezuniyet durumları fakülte/bölüm başkanları ile teyit edilecektir.

Daha önceki yıllardaki deneyimlerimizden altını çizerek vurgulamak isteriz: Şubat 2025’ten sonra mezun olacak kişilerin başvuruları, seçici kurul değerlendirmesine girse ve olumlu değerlendirilse dahi BASE 2024 seçkisinde olmayacaktır. Seçici kurul oylaması bittikten sonra sergiye hak kazanan kişilerin mezuniyet durumu okullar ile görüşülerek teyit edilmekte, mezuniyet tarihi yukarıda belirtilen tarih aralığında
değilse sergi seçkisinden çıkarılmaktadır. BASE bir mezuniyet sergisi olup, her yıl başvurularını düzenlendiği yılın mezunlarına açmaktadır.

Tekstil bölümünde hazır giyim/moda tasarım kategorisinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan, tekstil bölümünün bu çerçevedeki alt dallarından baskı tasarımı, yüzey tasarımı gibi alanlarda çalışmalar sunan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Eserler özgün olmalıdır.

Adaylar, BASE’e 1 ila 3 adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Çok parçadan oluşan seri çalışmalar tek bir başvuru şeklinde yapılmalıdır.

Başvuruların 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sergilenmeye hak kazanan eserler, 2 aşamalı bir değerlendirme ile belirlenecektir. Ön eleme aşamasının ardından gerçekleşecek jüri değerlendirmesinden sonra seçilen eserlerin sahipleri BASE tarafından Eylül ayı içerisinde web sitemizden yayınlanacaktır.