BASE 2022 Başvuru koşulları


BASE 2022; Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, geleneksel Türk sanatları, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, animasyon, cam ve seramik, tekstil, mimarlık, sahne tasarımı bölümlerinden 2022 yılında mezun olmuş/olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Mezuniyet tarihi 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında olmalıdır. Özel ve zorunlu sebeplerle mezuniyeti Ocak 20223 yılında gerçekleşenlerin basvurusu da değerlendirmeye alınabilecektir.

Tekstil bölümünde hazır giyim/moda tasarım kategorisinde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Tekstil malzemelerini yapıtlarında sanatsal ifade aracı olarak kullanan, tekstil bölümünün bu çerçevedeki alt dallarından baskı tasarımı, yüzey tasarımı gibi alanlarda çalışmalar sunan adayların başvuruları kabul edilecektir.

Aynı şekilde mimarlıkta da, Mimarlık alanında eğitim gören ancak sanat alanında üretim yapan adayların başvurusu değerlendirmeye alınacaktır.

Başvurunun kesin kabulü ve sergilenme hakkı için adayların mezuniyet durumları fakülte/bölüm başkanları ile teyit edilecektir.

Adaylar, BASE’e 1 ila 3 adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Her bir çalışma için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Çok parçadan oluşan seri çalışmalar tek bir başvuru şeklinde yapılmalıdır.

Başvuruların 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sergilenmeye hak kazanan eserler, 2 aşamalı bir değerlendirme ile belirlenecektir. Ön eleme aşamasının ardından gerçekleşecek jüri değerlendirmesinden sonra seçilen eserlerin sahipleri BASE tarafından Ağustos ayı içerisinde web sitemizden yayınlanacaktır.